Katri Hynninen

 • psykologi
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kotikäynnit
 • Lapsettomuuskriisi
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Äitiys
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
Puhelin 04578386438
Kotisivu http://www.mantelipuu.fi
Kielet suomi

Kuvaus

Tarvitsetko tukea mieltäsi painavissa asioissa? Tervetuloa laillistetun psykologin vastaanotolle ilman lähetettä ja pitkiä jonotusaikoja. Minulla on pitkä työkokemus ja olen mielelläni apunasi. Erityisosaamista minulla on psyykkisen jaksamisen teemoista (stressinsäätely, ahdistus, masennus) sekä raskausajasta ja vanhemmuudesta. Lue lisää www.mantelipuu.fi 

AJANVARAUS ONNISTUU HELPOSTI oheisen linkin kautta löytyvästä profiilistani:  

https://minduu.fi/fi/profiili/katri_hynninen

 

Millainen psykologi olen

Psykologina olen asiakasta kuunteleva ja aktiivinen. Haluan kuulla aidosti tarinasi ja kokemuksesi, jotta voisin paremmin ymmärtää ja auttaa sinua.  
Luottamuksen ilmapiirin rakentuminen on tärkeää ja pyrin omalta osaltani mahdollistamaan tämän. Luottamussuhde on perusedellytys sille, että kipeistä asioista on ylipäätään mahdollista puhua.
Tarjoan myös psykoedukatiivista ohjausta ja konkreettisia ehdotuksia tilanteesi helpottamiseen kuunneltuani sinua ensin rauhassa.
Koen kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä erityisesti sen kolmannen aallon lähestymistavat, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapian ja myötätuntosuuntautuneen terapian olevan lähellä omaa ymmärrystäni.

Mitä istunnoillani tehdään

Tapaamisilla annan sinulle tilaa kertoa omin sanoin tilanteestasi ja teen lisäksi tarkentavia kysymyksiä. Tavoitteena on, että voimme yhdessä keskustellen saada käsityksen siitä, mikä mieltäsi painaa ja mihin toivot saavasi apua. Tämän jälkeen voimme tehdä suunnitelmaa siitä, mihin työskentelyn avulla on tarkoitus edetä ja miettiä keinoja sen mahdollistamiseksi. 
Puhumisen lisäksi haluan tehdä tilaa myös kehollisuudelle erilaisten havaintojen ja harjoitusten kautta. Keho ja mieli ovat vahvasti yhtä ja usein psykologisessa työskentelyssä on hedelmällisempää yrittää hahmottaa näiden toimintaa yhdessä kuin toisistaan erillisinä. Kehotietoisuuden vahvistaminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös omia reaktioitamme ihmissuhteissa ja muussa arjessa. Monet hyötyvät myös erilaisista kirjoitus-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksista. Tapaamisten sisältö muovautuu aina asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja voimavarojen pohjalta.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Valmistuin psykologian maisteriksi v. 2005 ja olen laillistettu psykologi. Olen työskennellyt työurani aikana monipuolisesti erilaisissa tehtävissä lapsiperheiden, lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin parissa. Psyykkinen hyvinvointi ja arjessa jaksaminen sekä raskauteen, synnytykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyvät teemat ovat minulle hyvin tuttuja ja erityisen lähellä sydäntäni. Syvempää osaamista ko. teemoihin olen saanut työkokemuksen lisäksi useiden koulutusten myötä.
Olen työskennellyt myös lasten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa, koulupsykologina, perheneuvolassa ja lastenpsykiatrialla. Terveyskeskuspsykologina työskennellessäni asiakaskuntani oli laaja, kirjaimellisestikin vauvasta vaariin.
Psykologin työn ohessa olen kouluttautunut joogaohjaajaksi (lapset, nuoret ja perheet, aikuiset) ja opiskellut psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot. Kehollisuuteen painottuvat opinnot tukevat ymmärrystäni ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsevat Tampereella keskustassa ja Lamminpäässä. Tapaamiset onnistuvat tietoturvallisesti myös videoyhteydellä. Myös kotikäynnit tai tapaamiset luontoympäristössä ovat mahdollisia. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Psykologin vastaanotto 45 min
85 EUR
Psykologin vastaanotto, ensikäynti 60 min
85 EUR
Psykologin vastaanotto 60 min
100 EUR