Juulia Valojoki

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Juulia Valojoki
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Minulle puheterapiajaksolla tärkeintä on turvallinen ilmapiiri, onnistumisen ilo, vahvuuksien löytäminen sekä hyvä yhteistyö perheen ja muiden lähi-ihmisten kanssa. Innostun erityisesti epäselvän puheen kuntouttamisesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (AAC) käytöstä sekä pienten lasten varhaisen kielenkehityksen tukemisesta. Näiden lisäksi työskentelen mielelläni myös mm. autismin kirjoon liittyvien pulmien ja kehityksellisen kielihäiriön parissa.

Työskentelen pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa, mutta otan vastaan myös itsemaksavia ja esim. kuntien maksusitoumuksella tulevia asiakkaita. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Valmistuin ja aloitin puheterapeutin työt tammikuussa 2019. 

Käymiäni täydennyskoulutuksia:

- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

- AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

- Viittomakommunikaatiomenetelmän perusteet

- Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

- Puhemotoriikan perusteet

- Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

- Autisminkirjon moniammatillinen kuntoutus

- PRT - miten hyödyntää autisminkirjon kuntoutuksessa

- Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen

- Milloin ja miten käytät erilaisia välineitä puheterapian tukena?

- GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä

- Luonteva vuorovaikutus - saavuta kuntoutuksen tavoitteet

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Pidän puheterapiaa vastaanotto- ja kotikäynteinä sekä etänä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä