Johanna Pylkkänen

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Puhelin 0413131887
Kotisivu http://www.kasvunluotsi.fi
Kielet suomi, englanti
Logo: Johanna Pylkkänen

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti ja kasvatuspsykologi KM. Työssäni pyrin auttamaan asiakasta itsetuntemuksen lisäämisessä, lähdemme yhdessä etsimään käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tunteita ja ajatuksia. Haluan herättää asiakkaan itsensä huomaamaan toivon ja muutoksen mahdollisuuden. 

Asiakkaan elämäntarina ja kokemus tulevat huomioiduksi, ne ovat lähtökohta, joista lähdemme rakentamaan parempaa ymmärrystä niin elämää kuin asiakkaan omaa yksilöllisyyttä kohti.

Kognitiiviseen lyhytterapiaan voit tulla, kun elämässä tapahtuu jotain äkillistä ja tarvitset apua sen käsittelemiseen. Voimme myös keskittyä mielialan tarkasteluun, masennuksen tai ahdistuksen hoitamiseen. Pitkittynyt stressi, elämän erilaiset kuormitukset ja ihmissuhteet ovat myös syitä hakea lyhytterapiasta keskusteluapua ja ymmärrystä. Perhe-elämän haasteet ovat tuttuja , koska työskentelen myös kasvatus- ja perheneuvonnassa ja olen kasvatuspsykologian ammattilainen. Mikäli lapsen kasvatus, teini-iän haasteet tai esimerkiksi parisuhde kuormittavat, voin auttaa. Parisuhde voi myös kaivata lyhytterapeutin kanssa käytävää tarkastelua. Lapset ja nuoret kohtaan myös mielelläni ja lämmöllä.

 

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Työskentelen kasvatus- ja perheneuvonnassa ja olen käynyt täydennyskoulutuksen tunnekeskeiseen parilyhytterapiaan. Vanhemmuuden, koko perheen ja parisuhteiden haasteet ovat työssäni yksi merkittävä osa-alue. Lapset ja nuoret ovat kohderyhmää myös.

Olen myös kirjallisuusterapiaohjaaja ja kouluttanut kesäyliopistossa kirjallisuusterapian perusteita opiskelevia. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä