Johanna Pylkkänen

 • lyhytterapeutti
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Erikoistumiset
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Narsismi
 • Nuorisoterapia
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
Puhelin 0413131887
Kotisivu http://www.kasvunluotsi.fi
Kielet suomi, englanti
Logo: Johanna Pylkkänen

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

 

Olen kognitiivinen lyhytterapeutti ja kasvatuspsykologi KM. Opiskelen integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa.

Työssäni pyrin auttamaan asiakasta itsetuntemuksen lisäämisessä, lähdemme yhdessä etsimään käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tunteita ja ajatuksia. Haluan herättää asiakkaan itsensä huomaamaan toivon ja muutoksen mahdollisuuden. Itsetuntemus auttaa kohtaamaan muut ihmiset, hyödyttää kaikkia ihmissuhteita. 

Asiakkaan elämäntarina ja kokemus tulevat huomioiduksi - ne ovat lähtökohta, joista lähdemme rakentamaan parempaa ymmärrystä niin elämää kuin asiakkaan omaa yksilöllisyyttä kohti.

Kognitiiviseen lyhytterapiaan voit tulla, kun elämässä tapahtuu jotain äkillistä ja tarvitset apua sen käsittelemiseen. Voimme myös keskittyä mielialan tarkasteluun, masennuksen tai ahdistuksen hoitamiseen.

Pitkittynyt stressi, elämän erilaiset kuormitukset ja haastavat ihmissuhteet ovat myös syitä hakea lyhytterapiasta keskusteluapua ja ymmärrystä.

Perhe-elämän haasteet ovat tuttuja , koska työskentelen myös kasvatus- ja perheneuvonnassa ja olen kasvatuspsykologian ammattilainen. Mikäli lapsen kasvatus, teini-iän haasteet tai esimerkiksi parisuhde kuormittavat, voin auttaa. Parisuhde voi myös kaivata lyhytterapeutin kanssa käytävää tarkastelua. Työskentelen myös nuorten kanssa.

 

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Opiskelen integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa. 

Työskentelen lyhytterapeutin työn lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnassa ja olen koulutuksessani saanut myös pätevyyden parilyhytterapiaan. Vanhemmuuden, koko perheen ja parisuhteiden haasteet ovat työssäni yksi merkittävä osa-alue.

Minulla on kokemusta myös nuorten ammatillisena tukihenkilön työstä, ja koen nuorten kanssa työskentelyn hyvin merkityksellisenä. Tukitoiminnan yksi työkalu on keskustelu. 

Olen myös kirjallisuusterapiaohjaaja ja kouluttanut kesäyliopistossa kirjallisuusterapian perusteita opiskelevia. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Kognitiivinen lyhytterapia 45 min
60 EUR