Johanna Köykkä

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Johanna Köykkä
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Änkytys
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Änkytys
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0403569705
Kotisivu https://lykkaterapia.fi/
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, ruotsi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Varsinais-Suomen alueella vuoden 2023 alusta. Toiminta käynnistyy helmikuussa 2023.

 

Erityiset mielenkiinnon kohteeni puheterapiassa:

- äänteelliset ja puhemotoriset vaikeudet

- pienten lasten varhainen kielen ja puheen kuntoutus

- änkytys

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

- Puhemotoriikan perusteet

- OPT level 1 & 2

- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

- PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa

- Änkytyksen kohtaaminen puheterapiassa

- Mieli mukana terapiatyössä

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Otan asiakkaita vastaan Varsinais-Suomessa asiakkaan omassa arkiympäristössä - kotona, päiväkodissa tai koulussa