Janika Koistinen

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Profiilikuva: Janika Koistinen
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
Erikoistumiset
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
Puhelin 044-2310669
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

 

 

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian opiskelija (2018- syskuu 2022). En ole vielä KELAN psykoterapeuttien palvelutuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken. Tarjoan lyhytkestoista, 10-20 käynnin terapiaa (90 €) ja pitkäkestoista yli 20 (70€) käynnin terapiaa. Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Minulle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Minulla on osaamista myös kaltoinkohtelun teemoihin liittyen. Kokemusta minulla on erityisesti työuupumuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, liiallisen vaativuuden ja trauman hoidosta Tarjoan mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin.

Minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen terapiasuhde, jossa pystyy käsittelemään vaikeitakin asioita. Johtavana arvonani on asiakkaan kunnioittaminen. Säätelen aktiivisuuttani keskusteluissa, asiakkaan tarpeiden mukaan.  En tee tulkintoja, vaan esitän kysymyksiä ja pyrin siihen, että asiakas saa oivalluksia itsestään. Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja myötätuntoisesti lähestyvä. Vahvuutenani on innostavuus, kuuntelu- ja läsnäolotaidot. Pyrin siihen, että asiakas tunnistaa omat vahvuutensa ja saa voimavaransa käyttöön.

 

Yhteystiedot: janika.koistinen@gmail.com

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutustausta ja osaamisalueet:

·       Kasvatustieteen maisteri, pääaineena kasvatuspsykologia

·       Psykologian perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot

·       Kognitiivisen käyttäytymisterapian opinnot (2018-2022)

Minulla on kymmenen vuoden kokemus työskentelystä lastensuojelupuolella aikuisten, lasten ja nuorten sekä perheiden parissa. Työssäni olen kohdannut perheitä, jotka ovat elämän kriisitilanteessa.  Työni on antanut minulle vahvan pohjan kohdata ja tukea perheitä sekä perheenjäseniä yksilöllisesti ja kunnioittaen. Tärkeää minulle on avoimuus ja luottamussuhteen syntyminen. Työskentelyni on lastensuojelussa on painottunut vanhemmuuden haasteissa tukemiseen. Päätyössäni toimin myös kouluttajana. Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri, pääaine kasvatuspsykologia.

 

 

 

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotto ja etävastaanotto Terapiatalo Nosteella

Kotikäynneistä lisämaksu

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä