Heta Riikonen

 • toimintaterapeutti
Profiilikuva: Heta Riikonen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Arjen sujuminen
 • Kotikäynnit
 • Lapsen psykososiaalinen kehitys
 • Lasten ja nuorten toimintaterapia
 • Neurologinen kuntoutus
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Päiväkotikäynnit
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Arjen sujuminen
 • Kotikäynnit
 • Lapsen psykososiaalinen kehitys
 • Lasten ja nuorten toimintaterapia
 • Neurologinen kuntoutus
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Päiväkotikäynnit
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0505995574
Kotisivu http://www.terapiamatka.fi
Kielet suomi

Kuvaus

Työskentelen lasten kanssa, joilla on oppimisen ja/tai kehityksen haasteita. Haasteet voivat näkyä mm. keskittymisen, itsenäisen toiminnoissa etenemisen ja toimintaan ryhtymisen sekä motorisen toiminnan ja uuden opettelun vaikeutena. Monilla on aistisäätelyn pulmaa, joka usein näkyy hankaluutena uuden opettelussa ja käyttytymisen hankaluutena. Toimin usein sensorisen integraation viitekehystä hyödyntäen (SI=terapia).

Työni on yksilöterapiaa sekä kodin, päivähoidon/koulun kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen sensorisen integraation (SI) viiitekehyksen omaava toimintaterapeutti. Kokemusta yli 30:n vuoden ajan oppimis=ja kehityshäiriöisten lasten ja heidän perheiden kanssa työskentelystä. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tilani ovat lapsiasiakkaille rakennetut. Tila houkuttelee lasta kehitystä tukevien leikkejen ja toimintojen pariin. Tilassa on myös odotustila, jossa on luontevaa pysähtyä huoltajien kanssa keskustelemaan. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä