Heli Vihervuori

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Heli Vihervuori
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Änkytys
 • Äännevirheet
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Änkytys
 • Äännevirheet
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0451712151
Kotisivu http://tuulihattu.weebly.com
Kielet suomi, ruotsi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen puheterapeutti ja englannin opettaja. Olen myös suorittanut kirjallisuusterapiaopintoja. Puheterapeutiksi valmistuin vuonna 1999. Olen työskennellyt puheterapeuttina terveyskeskuksissa ja myös yksityisessä yrityksessä. Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2014 ja työni painottuu lapsiasiakkaiden kuntoutukseen. Vapaa-aika kuluu italiaa opiskellen, Maia-koiramme kanssa ulkoillen sekä lukien ja kirjoittaen. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen hankkinut täydennys- ja lisäkoulutusta laaja-alaisesti puheterapian eri osa-alueilta. Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus (30 op) on avannut minulle työssäni uusia ulottuvuuksia yhteistyössä perheiden ja asiakkaan lähiympäristön kanssa. Olen myös suorittanut 15 op:n kirjallisuusterapiaopinnot, joista saan ammentaa paljon myös puheterapeutin työhöni. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toimin Kelan palveluntuottajana Vantaalla, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Keravalla.

Yhteisöllinen ote puheterapiassa on minulle tärkeä. Kuntoutan asiakkaitani tiiviissä yhteistyössä heidän lähiympäristönsä kanssa kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Minulla ei siis ole toimitilaa. Olen hyvin innostunut myös etäterapiasta.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä