Heli Vihervuori

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Heli Vihervuori
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0451712151
Kotisivu http://tuulihattu.weebly.com
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, ruotsi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen puheterapeutti ja englannin opettaja. Olen myös suorittanut kirjallisuusterapiaopintoja. Puheterapeutiksi valmistuin vuonna 1999. Olen työskennellyt puheterapeuttina terveyskeskuksissa ja myös yksityisessä yrityksessä. Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2014 ja työni painottuu lapsiasiakkaiden kuntoutukseen. Vapaa-aika kuluu italiaa opiskellen, Maia-koiramme kanssa ulkoillen sekä lukien ja kirjoittaen. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen hankkinut täydennys- ja lisäkoulutusta laaja-alaisesti puheterapian eri osa-alueilta. Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus on avannut minulle työssäni uusia ulottuvuuksia. Vastikään aloitin myös kirjallisuusterapiaopinnot, joista saan varmasti ammentaa paljon myös puheterapeutin työhöni. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toimin Kelan palveluntuottajana Vantaalla, Porvoossa, Loviisassa, Pyhtäällä, Lapinjärvellä ja Kotkassa. 

Yhteisöllinen ote puheterapiassa on minulle tärkeä. Kuntoutan asiakkaitani tiiviissä yhteistyössä heidän lähiympäristönsä kanssa kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Minulla ei siis ole toimitilaa. Olen hyvin innoissani myös etäterapiasta.