Elisa Jaakola

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Elisa Jaakola
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Myofunktionaalinen terapia
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Myofunktionaalinen terapia
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0449704619
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen valmistumisestani lähtien työskennellyt pääosin yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä työskentelen Premera Oy:lla vastaavana puheterapeuttina ja tarjoan pääosin palveluita etäterapiana kuntien ja Kelan asiakkaille ympäri Suomen. Lisäksi otan vastaan asiakkaita kerran viikossa Oulaisten terveyskeskuksessa ja Kelan asiakkaita lähiterapiana Oulun eteläpuolella. Aiemmin olen työskennellyt lyhyitä jaksoja myös terveyskeskuksessa sekä lastenneurologian poliklinikalla. Suurimmaksi osaksi olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen kehitys tai puhemotorisia pulmia. Jonkun verran kokemusta löytyy myös laaja-alaisista kehityshäiriöistä, suulakihalkioista, änkytyksestä, äänihäiriöistä sekä aikuisten puheen ja kielen häiriöistä. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC) ovat myös aina olleet osa työtäni. Haluan kehittää osaamistani ja kouluttautua säännöllisesti. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille, 2021
 • Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen, 2021
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (5 op), 2020
 • Miten käyttäisin ICF-viitekehitystä puheterapeutin työssäni?, 2019 
 • PROMPT-kosketusvihjemenetelmä, tasot 1 ja 2 (Introduction to PROMPT: technique ja bridging PROMPT Technique to Intervention), 2018-2019
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019
 • PECS 1 BASIC (Picture Exchange Communication System), kuvanvaihtomenetelmä, 2017
 • Kuvakommunikaation ABC, 2017
 • Leikki – lapsen tärkein toiminta, 2017
 • Mielekkään kielen reseptit – apu ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen, 2017
 • Laulupiirtämisen menetelmä, 2017
 • Tukiviittomien peruskurssi, 2015

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tarjoan etäpuheterapiaa ympäri Suomea ja lähipuheterapiaa Oulussa ja Oulun eteläpuolella. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä