Elina Karjalainen

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Elina Karjalainen
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503877522
Kielet suomi

Kuvaus

Olen kiinnostunut laajasti erilaisista puheen ja kielen kehityksen haasteista. Kokemusta minulla on etenkin lasten äänteellisistä pulmista sekä viivästyneen puheen kehityksen, mutismin, nimeämisen, kerronnan ja lukitaitojen kuntoutuksesta. Kuntoutuksen lisäksi teen puheen ja kielen kehityksen arviointeja.

Puheterapeuttina minulle on tärkeää lähiympäristön huomioiminen kuntoutuksessa, jotta arjesta saataisiin mahdollisimman sujuvaa. Työskentelen pääasiassa lasten kanssa.

Täydennyskoulutusta minulta löytyy mm. puhemotorisiin pulmiin (mm. OPT), puheen ymmärtämisen haasteisiin, mutismiin sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) käyttöön sekä ohjaukseen.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä