Elina Kivikko

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Elina Kivikko
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503877522
Kielet suomi

Kuvaus

Olen Valviran laillistama puheterapeutti. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla tehden kuntoutus- ja arviointityötä. Olen kiinnostunut laajasti erilaisista puheen ja kielen kehityksen haasteista ja kokemusta minulla on etenkin lasten äänteellisistä pulmista, viivästyneen puheen kehityksen, tilannekohtaisen puhumattomuuden, nimeämisen, kerronnan ja lukitaitojen kuntoutuksesta. Osaamisalaani kuuluvat myös puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) keinojen ohjaaminen ja käytön harjoitteleminen. Puheterapeuttina minulle on tärkeää etenkin lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen kuntoutuksessa.

 

Työskentelen pääasiassa lasten kanssa. Terapiakielenä on suomi.

Täydennyskoulutusta minulta löytyy mm. puhemotorisiin pulmiin, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehityksen tukemiseen, puheen ymmärtämisen haasteisiin, mutismiin sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) käyttöön sekä ohjaukseen.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä