Auli Ollila-Saarela

 • puheterapeutti
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Afasia
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Ryhmäterapia
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Änkytys
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503647234
Kotisivu http://www.puhunjaopin.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Puheterapiapalvelu Auli Ollila-Saarela on liminkalainen puheterapeutin palveluita tarjoava yritys.

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapian palveluntuottaja Pohjoisessa vakuutuspiirissä. Toimin myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen palveluntuottajana yksilöpuheterapiassa ja ryhmäpuheterapiassa. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen Valviran laillistama puheterapeutti (FM) logopedian koulutusohjelmasta sekä erityisopettaja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydellä. Olen työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, erityishuoltopiirissä sekä yksityissektorilla. Erityisopettajana olen tehnyt töitä laaja-alaisena erityisopettajana esi- ja perusopetuksessa kuntatyönantajilla. Molemmat ammattini tukevat toisiaan, ovat antaneet arvokasta lisänäkemystä, kokemusta ja laaja-alaista tietämystä erilaisista tuen tarpeista ja menetelmistä sekä kuntoutus- että opetustyössä. Puheterapeuttina minulla on kokemusta kuntoutustyön ohella puheterapia-arvioiden tekemisestä.

Puheterapiatyössä keskeistä perustaa kuntoutukseen luo mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutuksen saavuttaminen sekä kuntoutujan myönteinen käsitys omien taitojen kehittymiseen. On tärkeää ymmärtää ja huomioida asiakkaan kielellisten vaikeuksien tai vuorovaikutuksen pulmien lisäksi myös muut mahdolliset haasteet kuten tarkkaavuuden, keskittymisen, toiminnanohjauksen sekä hahmottamisen vaikeudet.


Pidän työtaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti ja olen täydennyskouluttautunut laajasti. Erityisopetuksen alueella minulla on erityisosaamista matematiikan erityisvaikeuksien kuntouttamisesta ja opetuksesta. Työmenetelmiini kuuluu myös koira-avusteinen puheterapia, johon minulla on ammatillinen täydennyskoulutus.

Koulutustietoni voit katsoa täältä.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toteutan puheterapiaa asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lisäksi minulla on käytettävissä vastaanottotilat Oulussa. Myös etäterapiaa on mahdollista hyödyntää osana kuntoutusta. Asiakkailla on kauttani potilasvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus. Toimialuettani on Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä