Antti Asunmaa

  • musiikkiterapeutti
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
  • Improvisointi
  • Laulaminen
  • Laulujen tekeminen
  • Soittaminen
Kelan palveluntuottaja
Kotisivu http://www.musiikkiterapia-andante.com
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Autan potilaitani mielenterveyden häiriöissä käyttämällä tunnefokusoitua psykoterapiaa sekä musiikkiterapian eri menetelmiä. Kokemukseni mukaan käyttämäni menetelmät ovat tehokkaita lieventämään potilaitteni kokemaa kärsimystä (esim. ahdistuneisuus, masennus, pakko-oireinen häiriö, syömis- ja paniikkihäiriöt) purkamalla opittuja haitallisia suojakeinojaan, ja saamalla paremman kosketuksen tunteisiinsa.  

Mitä hyötyä musiikin käyttämisestä on psykoterapiassa?

Puhuttu kieli voi järjellistää tai torjua tunneperäisen kokemisen, jolloin musiikin käyttäminen psykoterapiassa auttaa potilasta saamaan paremman kosketuksen todellisiin tunteisiinsa.  

Fokus?

Psykodynaamisessa psykoterapiassa keskitytään ihmissuhteisiin, sekä niissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Psykodynaamisessa psykoterapiassa tutustutaan tiedostamattomiin puoliin itsessä ja tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta ja tunteilta. Hoidon ensisijainen tavoite on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä. Hoidon toissijainen tavoite on lisätä itseymmärrystä joka tukee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia.  

Terapiasuhde?

Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat osa tutkimusta ja hoitoa. Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön. Terapeuttina olen rauhallinen ja pohdiskeleva. Rauhallisen yhteistyön myötä potilaan vaikeat ja ristiriitaiset tuntemukset jäsentyvät usein vähitellen ymmärrettäviksi. Psykodynaaminen psykoterapia on tutkimusnäytöltään vaikuttava hoitomuoto moniin mielenterveyden häiriöihin.

Olen käytettävissä pitkiin Kelan kuntoutuspsykoterapioihin sekä Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä