Antti Asunmaa

  • musiikkiterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
  • Improvisointi
  • Laulaminen
  • Laulujen tekeminen
  • Soittaminen
Kelan palveluntuottaja
Kotisivu http://www.musiikkiterapia-andante.com
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Keskusteluterapiassa käsitellään asioita terapeutin kanssa usein sanallisesti. Musiikkiterapiassa keskustelun rinnalla tai sijasta käytetään eri musiikkiterapiamenetelmiä, kuten musiikin kuuntelua, kappalelyriikkaa, soittamista, fysioakustista hoitoa, sekä musiikkimielikuvamatkoja (GIM). Menetelmiä käytetään instrumentteina tutkiessa potilaan mielessä ilmeneviä asioita ja tunnesuhteita. Keskusteluterapiassa puhuttu kieli voi järjellistää tai torjua tunneperäisen kokemisen, jolloin musiikin käyttäminen terapiasuhteessa voi auttaa potilasta saamaan paremman kosketuksen todellisiin tunteisiinsa.

Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön. Terapeuttina olen rauhallinen ja pohdiskeleva. Viitekehykseni on psykodynaaminen ja integratiivinen. Terapian päämääränä on usein lievittää potilaan oireita, lisätä itseymmärrystä liittyen varhaisiin kiintymyssuhteisiin, sekä tutkia ajatus- ja toimintamalleja. Terapian kuluessa päämäärä ja tavoitteet usein tarkentuvat. Musiikkiterapia edellyttää että musiikki on potilaalle jollakin tavoin merkityksellistä, musikaalisuus tai soittotaito ei ole olennaista musiikkiterapiassa. Rauhallisen yhteistyön myötä potilaan vaikeat ja ristiriitaiset tuntemukset jäsentyvät usein vähitellen ymmärrettäviksi.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä