Anna Sundholm

 • psykoterapeutti
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Lapsettomuuskriisi
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorten psykoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Paripsykoterapia
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perhepsykoterapia
 • Perheterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Kelan palveluntuottaja
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan paripsykoterapiaa, perheterapiaa ja yksilöasiakkaille lyhytpsykoterapiaa voimavara- ja tunnekeskeistä sekä kognitiivista viitekehystä hyödyntäen. En vastaanota Kelan yksilöpsykoterapia -asiakkaita.

Terapeuttina olen läsnäoleva, välitön, myötäelävä ja aktiivinen. Työskentely alkaa aina asiakkaiden omista toiveista ja tarpeista, joita yhdessä tutkitaan sen mukaan, mikä on terapiaan tulevalle tärkeää ja tavoiteltavaa. Vastaanotollani pyrin yhdessä asiakkaiden kanssa löytämään uudenlaista ymmärrystä ja toivoa turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Haluan auttaa pohtimaan eri näkökulmia ja oivaltamaan uutta.   

Minulla on kokemusta monenlaisten tunne-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvien tunneyhteyden, vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteiden parissa työskentelystä, elämänkriiseistä sekä perheiden ja vanhemmuuden tukemisesta.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Psykoterapeutti (pari- ja perhepsykoterapia), Jyväskylän yliopisto

Tunnekeskeisen pariterapian (EFT) syventävät opinnot

Tunnekeskeisen pariterapian (EFT) perusopinnot

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot, Integrum 

Lyhytterapeuttinen työote (kognitiivis-analyyttinen), Shortum 

Seksuaalisuuden puheeksiotto, Metropolia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaalla Tikkurilassa ja Helsingin keskustassa.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Yksilötapaaminen 60 min
100 EUR
Paritapaamlnen 90 min
150 EUR