Anna Sundholm

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Mielialahäiriöt
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Perheterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan kognitiivista ja voimavarakeskeistä lyhytterapiaa, sekä yksilö- että paritapaamisia (ei psykoterapeuttista hoitoa tai koulutuspsykoterapiaa).
Opiskelen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelmassa ja valmistun psykoterapeutiksi vuonna 2023. Minulla on usean vuoden kokemus perheiden, aikuisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, erityisesti vuorovaikutuksen haasteista, perheen ja parisuhteen kriiseistä ja vanhemmuuden tukemisesta. Viitekehykseni terapiatyöskentelyssä on voimavarakeskeinen ja dialoginen, tarpeen mukaan tunnekeskeisiä ja kognitiivisia menetelmiä hyödyntäen sen mukaan mikä terapiaan tulevalle itselleen on tärkeää ja merkityksellistä.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi, Turun kesäyliopisto 2022

Pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutuksessa, Jyväskylän yliopisto 01/2020-

Lyhytterapeuttinen työote, Shortum 2021

Seksuaalisuuden puheeksiotto, Metropolia 2020

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot, Integrum 2019-2021

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti 2018-2019

Sosiaalialan YAMK opinnot, Laurea 2016-2018

Kasvatustieteen yo., erityiskasvatustiede, Jyväskylän yliopisto 2006-2008

Sosionomi, Helsingin ammattikorkeakoulu 2002-2005

Sosiaalipsykologian opintoja, Göteborgin yliopisto, 2000-2001

Työkokemus

Opiskeluhuollon kuraattori, v. 2014-

Erityisopettaja, v. 2006-07, v. 2013-14

Kouluttaja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 2005-06

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaalla Tikkurilassa. Mahdollisuus myös etävastaanottoihin. Vapaita vstaanottoaikoja tällä hetkellä ensisijaisesti tiistai- ja torstai-iltaisin. Yksilötapaaminen 60 min. 45€, paritapaamlnen 90 min. 55€.