Anna Sundholm

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorisoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Pariterapia
 • Perheterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Verkostoterapia
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Tarjoan kognitiivista ja voimavarakeskeistä lyhytterapiaa, sekä yksilökäyntejä että pari- ja perheterapiaa. Opiskelen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelmassa ja valmistun psykoterapeutiksi vuonna 2023. Minulla on useamman vuoden kokemus perheiden, aikuisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, erityisesti vuorovaikutuksen haasteista, perheen ja parisuhteen kriiseistä ja vanhemmuuden tukemisesta. Viitekehyksenäni käytän dialogista, voimavarakeskeistä ja kognitiivista lähestymistapaa. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma, Jyväskylän yliopisto 01/2020-

Lyhytterapeuttinen työote, Shortum 2021

Seksuaalisuuden puheeksiotto, Metropolia 2020

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot, Integrum 2019-2021

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti 2018-2019

Sosiaalialan YAMK opinnot, Laurea 2016-2018

Kasvatustieteen yo., Jyväskylän yliopisto 2006-2008

Sosionomi, Helsingin ammattikorkeakoulu 2002-2005

 

Työkokemus

Opiskeluhuollon kuraattori, v. 2014-

Erityisopettaja, v. 2006-07, v. 2013-14

Kouluttaja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 2005-06

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaalla Tikkurilassa. Mahdollisuus myös etävastaanottoihin. Vapaita vstaanottoaikoja tällä hetkellä ensisijaisesti torstai-iltaisin. Yksilöajat 45€/45 min., parit/perheet 55€/90 min.