Anna Sundholm

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Mielialahäiriöt
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Perheterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan kognitiivista ja ja ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista yksilö- ja pariterapiaa. Valmistun psykoterapeutiksi pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelmasta keväällä 2023.  

Minulla on usean vuoden kokemus aikuisten, lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä, erilaisista vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteista, perheen ja parisuhteen kriiseistä ja vanhemmuuden tukemisesta. Viitekehykseni terapeuttina on voimavarakeskeinen ja dialoginen, tarpeen mukaan tunnekeskeisiä ja kognitiivisia menetelmiä hyödyntäen sen mukaan mikä terapiaan tulevalle itselleen on tärkeää ja merkityksellistä.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Tunnekeskeisen pariterapian (EFT) peruskurssi, Turun kesäyliopisto 2022

Pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutuksessa, Jyväskylän yliopisto 2020-2023

Lyhytterapeuttinen työote, Shortum 2021

Seksuaalisuuden puheeksiotto, Metropolia 2020

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot, Integrum 2019-20, 2021-22

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti 2018-2019

Sosiaalialan YAMK opinnot, Laurea 2016-2018

Kasvatustieteen yo., erityiskasvatustiede, Jyväskylän yliopisto 2006-2008

Sosionomi, Helsingin ammattikorkeakoulu 2002-2005

Sosiaalipsykologian opinnot, Göteborgin yliopisto 2000-2001

Työkokemus

Opiskeluhuollon kuraattori, v. 2014-

Erityisopettaja, v. 2006-07, v. 2013-14

Kouluttaja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 2005-06

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaalla Tikkurilassa. Mahdollisuus myös etävastaanottoihin. Vapaita vstaanottoaikoja tällä hetkellä ensisijaisesti tiistai- ja torstai-iltaisin. Yksilöterapia 45€, paritapaamlnen 90 min. 55€.