Ann-Mari Kähkönen

 • puheterapeutti
 • kognitiivisen lyhytterapian opiskelija
 • työnohjaaja
Erikoistumiset
 • Dysfasia
 • Dyspraksia
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kommunikaatio
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Suun motorinen toiminta
 • Yksilöterapia
 • Työnohjaaja
 • Työnohjaus
 • Lyhytterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0505729159
Kotisivu http://www.olemuskieli.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Toimin lasten puheterapeuttina sekä työnohjaajana (STOry). Tarkempaa tietoa tarjoamistani palveluista löydät kotisivuiltani. Lisäksi opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa (erityispätevyys), johon valmistun 11/21. Opiskelijahintaisia paikkoja lyhytterapiaan voi tiedustella. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Puhterapiakäynnit toteutuvat vastaanotollani Porvoon keskustassa. Mikäli lapselle on myönnetty puheterapiaa Kelan lääkinnällisenä kuntoutuksena, niin silloin päiväkoti-, koulu- ja kotikäynnit ovat mahdollisia.

Työnohjaus voi tapahtua vastaanotollani tai työnohjattavan työpaikalla.

Kognitiivisen lyhytterapian istunnot toteutetaan vastaanotollani.