Ann-Mari Kähkönen

 • puheterapeutti
 • työnohjaaja
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Työnohjaus
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0505729159
Kotisivu http://www.olemuskieli.fi
Kielet suomi

Kuvaus

Toimin lasten puheterapeuttina, työnohjaajana (STOry) sekä kognitiivisena lyhytterapeuttina. Tarkempaa tietoa tarjoamistani palveluista löydät kotisivuiltani.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Puhterapiakäynnit toteutuvat vastaanotollani Porvoon keskustassa. Mikäli lapselle on myönnetty puheterapiaa Kelan lääkinnällisenä kuntoutuksena, niin silloin päiväkoti-, koulu- ja kotikäynnit ovat mahdollisia.

Työnohjaus voi tapahtua vastaanotollani,  työnohjattavan työpaikalla tai etänä. 

Kognitiivisen lyhytterapian istunnot toteutetaan vastaanotollani tai etänä. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä