Ann-Mari Kähkönen

  • puheterapeutti
  • työnohjaaja
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Kireä kielijänne
  • Kotikäynnit
  • Puheen epäselvyys
  • Yksilöterapia
  • Työnohjaus
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0505729159
Kotisivu http://www.olemuskieli.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Toimin lasten puheterapeuttina sekä työnohjaajana (STOry). Tarkempaa tietoa tarjoamistani palveluista löydät kotisivuiltani. Lisäksi opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa (erityispätevyys), johon valmistun 11/21. Opiskelijahintaisia paikkoja lyhytterapiaan voi tiedustella. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Puhterapiakäynnit toteutuvat vastaanotollani Porvoon keskustassa. Mikäli lapselle on myönnetty puheterapiaa Kelan lääkinnällisenä kuntoutuksena, niin silloin päiväkoti-, koulu- ja kotikäynnit ovat mahdollisia.

Työnohjaus voi tapahtua vastaanotollani tai työnohjattavan työpaikalla.

Kognitiivisen lyhytterapian istunnot toteutetaan vastaanotollani.