Maarit Mattila

 • psykoterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Lasten psykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Nuorten psykoterapia
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Traumat
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhempainohjaus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 041 462 6968
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Olen Maarit Mattila 38-vuotias sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti (perhe- ja pariterapia). Työkokemusta minulla on yhteensä yli 14 vuotta lasten, nuorten ja perheiden parissa, sekä aikuisten mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Minulle on tärkeää asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen, luottamus, toivo sekä arvostava ja aito kohtaaminen. Terapeuttina olen läsnä ja myötätuntoinen kun olemme sinulle tärkeiden asioiden äärellä. Haluan olla turvallinen ja kannatteleva terapeutti asiakkaideni terapiaprosessissa.

Emotionaalinen etäisyys tai laiminlyönti varhaisissa ihmissuhteissa ja myöhemmät traumakokemukset saattavat heijastua käyttäytymiseen epävakautena, mielialan vaihteluina, tyhjyyden kokemuksena, riippuvuusongelmina, masennuksena tai ahdistuksena. Myös liiallinen kiltteys ja toisten tarpeiden asettaminen omien edelle aiheuttavat kärsimystä. 

Psykoterapian tavoitteena voivat olla itseymmärryksen ja itsearvostuksen lisääntyminen, vapautuminen haitallisista ajattelu- ja toimintamalleista sekä vuorovaikutuksen paraneminen läheisten kanssa, ylipäänsä psyykkisen kärsimyksen väheneminen sekä muutos kohti tyydyttävämpää ja onnellisempaa elämää. 

Voit tulla vastaanotolle yksin, puolisosi kanssa tai koko perheenä.

45 minuuttia 80 euroa
60 minuttia 90 euroa
90 minuuttia 130 euroa

 

T:mi Stradiaatti
www.stradiaatti.fi
Y-tunnus 2829268-2 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Tutkinnot

Linnan lukio Kajaani
Ylioppilas 2001

Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden maisteri 2008
Gradu korvaushoidon asiakkaiden psykososiaalisesta kuntoutuksesta ja elämänmuutoksesta

Jyväskylän yliopisto
Perhe- ja paripsykoterapeutti 2019
Opinnäytetyön aihe perheterapeuttinen sovittelu huoltoriidoissa

 

Muut kurssit ja koulutus

Psykologian perus- ja aineopinnot 35 opintoviikkoa, sekä kasvatuspsykologian syventävät opinnot 29 opintoviikkoa Oulun yliopistossa v.2001-2004

DDP- Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian peruskurssi terapeuteille ja traumatisoituneiden lasten/nuorten kanssa työskenteleville, PT-Kustannus / DDP Finland Oy, Tampere v.2019.

Maria Akatemian vapaaehtoistyön koulutus v.2018, ehkäisevä väkivaltatyö ja naisen väkivallan dynamiikka

Suomen Mielenterveysseuran tukikoirakon peruskoulutus, koira työparina yhdessä isovillakoirani Muskan kanssa v.2018

Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet - koulutuspäivä Helsingissä 15.3.2017, Kouluttaja Annu Haho ProEt Oy

Perhearviointi - perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus v.2011, Suomen mielenterveysseura

Voimavara- ja perhekeskeinen työskentely lastensuojelussa 30 opintopistettä v.2011-2012, Dialogic

 

Työkokemus

Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu v.2017- 

Yksityisvastaanotto toiminimellä Stradiaatti psykoterapiapalvelut v.2017- 

Sosiaalityöntekijä, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut v.2016-2017

Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu v.2007-2016

Perhetyöntekijä, perhekodin ja lastenkodin ohjaaja v.2005-2006

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Tikkurilan Terapian viihtyisissä vastaanottotiloissa osoitteessa Vernissakatu 1, 6.krs, 01300 Vantaa, sekä Malmin Terapian tiloissa osoitteessa Turkhaudantie 5, 4.kerros, 00700 Helsinki. 

www.tikkurilanterapia.fi

www.malminterapia.fi