Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Janne Hänninen

Janne Hänninen

Terapeutin profiili »

Elämässä kohdataan monia haasteita. Ratkaisukeskeisen terapian perusajatus on auttaa sinua avaamaan elämän solmukohtia ja löytämään voimavaroja ongelmista selviämiseen. Terapeuttina tehtäväni on tukea sinua elämän haasteissa. Otan myös Kela-asiakkaita.

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua minkä tahansa mieltä painavan asian vuoksi. Syitä terapiaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, työuupumus, erilaiset elämän kriisit, tunne-elämän tai vuorovaikutuksen haasteet tai selittämätön paha olo. Juttelemaan voi tulla, vaikkei mitään erityistä suurta huolta tai diagnoosia olisikaan, arkisetkin asiat voivat mietityttää ja usein asioista keskustelu auttaa.

 

Työkokemusta minulla on mm. mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä maahanmuuttajien parissa tehtävästä mielenterveystyöstä.


Terapeuttina olen läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva ja pyrin luomaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa. Koska jokaisen ihmisen vaikeudet, haasteet sekä tavoitteet ovat erilaisia, haluan kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Haluan myös luoda hyvän ja luottamuksellisen suhteen asiakkaan kanssa. Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Svenska

I livet möter man många utmaningar. Grundidén med lösningsfokuserad terapi är att hjälpa dig att öppna livets noder och hitta resurser för att övervinna problem. Som terapeut vill jag stödja dig i livets utmaningar. Jag tar också emot FPA klienter.

Som terapeut är jag närvarande och pålitlig. Eftersom varje människas svårigheter, utmaningar och mål är olika, vill jag bemöta dig precis som du är. Jag vill också skapa en bra och konfidentiell relation med dig som min klient.

Det är också viktigt för mig att du känner dig trygg och kan berätta om dina saker i förtroende. Det finns inte heller något du inte säkert kunde diskutera om. Alla diskussioner vid mitt mottagande är strikt konfidentiella.

Jag tar emot FPA klienter.

 

English

In our life we may meet many challenges. The basic idea of solution-focused therapy is to help you open the nodes of life and find resources to overcome problems. As a therapist, I will support you in challenges in your life.

Solution-focused therapy is looking to the future and therefore its main focus is to support the client to move forward in life. This is realized e.g. creating hope for coping with the situation and finding with the client his or her potentially hidden resources and supporting their use.

I take KELA clients.