Terapeutin vastaanotolla: toiveikkuutta oravanpyörän uuvuttamalle

Kuva: Terapeutin vastaanotolla: toiveikkuutta oravanpyörän uuvuttamalle

Matkalla itseni äärelle

Jäin miettimään taannoin asiakkaani pohdintoja itsetuntemuksen, oman voiman ja itsensä kehittämisen teemojen äärellä. Keskustelu virtasi elämän eri osa-alueiden ympärillä ja rakentelimme syy -seuraus -yhteyksiä asioiden, ihmisten ja tapahtumien ympärille. Kuroimme elämän lankojen yhteyksiä kiinni toisiinsa. Pohdinta oli tuottoisaa, mutta jätti lopulta melko lattean tunteen ”elämäntyöstä”, kuten asiakas tunnettaan kuvasi. Toiveikkuus ja elämänjano eivät huokuneet asiakkaani tuntemuksista. Uskaltauduimme lopulta samoilemaan myös keskeneräisyyden tunteen teemassa. Voisiko kuitenkin olla niin, että rohkeus tehdä virheitä, tuntea keskeneräisyytensä ja uskaltaa elää vailla suuria suunnitelmia, olisikin tie läsnäolon ja oman voiman kokemukseen? Voisiko vähemmän olla tässäkin enemmän?

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

Oravanpyörä, mistä itsemme usein löydämme, on usein suorituskeskeinen ja kovin tavoitteellinen.  Yksi tavoite johtaa toiseen, päämäärät vaihtuvat ja johtavat seuraavaan. Olemme tehokkaita ja tyytymättömiä samaan aikaan. Koemme kenties jatkuvaa tarvetta muuttua tai kehittää itseämme. Yritämme löytää ulkoapäin jotakin sellaista, joka asuukin jo meissä itsessämme.

Tienviittana oma voima

Oman voiman äärelle istahtaminen on voimavara ja rikkaus, jota harjoittelemalla pääsemme käsiksi sisimpäämme ja itsetuntemukseemme.  Itsemme kuuntelu on avain valintoihin, joita sisimmässämme tarvitsemme ja kaipaamme. Loputon vastausten etsintä, liika ajattelu, asioiden logistinen järjestely, eivät ole aina tie rauhan, toivotun tunnelman tai minuuden äärelle. Jatkuva paremman tavoittelu tai kehittäminen ei välttämättä edesauta riittävyyden tunnetta vaan pikemminkin ylläpitää riittämättömyyttä ja tyytymättömyyttä. Onnistumisen kokemuksesta iloitseminen jää usein seuraavan tavoitteen jalkoihin. Sen sijaan valintojemme tarkastelu ja kokemusten herättämien tunteiden fiilistely rakkaudella ja ymmärryksellä, lisäävät kiitollisuutta ja tyytyväisyyden tunnetta itseemme. Tunteiden tunteminen, niiden äärellä viivähtely, asioiden käsittely ja kipeiden muistojen hoivaaminen ja hyväksyntä, luovat maaperää sallimisiselle ja oman haavoittuvaisuutemme huomioimiselle.  Kaiken elämän keskellä on tärkeää antaa tunteille sijaa ja olla salliva. Tunteiden äärellä oleilu, niiden merkityksen tarkkailu ja tunnistaminen itsessä, avaavat uusia portteja itsetuntemukseemme ja pystymme ymmärtää elämänkertamme sivuja vähän syvempien merkityksien kautta.  Kun astumme oman voimamme suuntaan, asetamme itsemme oman elämämme sankarin rooliin ja pääsemme nauttimaan matkasta täydellä sydämellä!

Kohti omannäköistä elämää!

Elämämme koostuu erilaisista elämänvaiheista. Rakennamme usein itseämme kohti ”jotakin parempaa” tavoittein ja päämäärin. Koetamme kehittyä niin henkisellä- kuin fyysiselläkin tasolla ja muokkautua jollakin tavalla, joko itsemme luomiin hyväksyttäviin muotteihin, tai sopeutua ulkopuolelta tulevien odotusten alle. Sorrumme usein elämään ”sitku” -elämää ja täytämme päiviämme suorituksilla. Voiko mikään kehitysyritys kuitenkaan lopulta ohjautua ulkoapäin, jos toiveena on oma kasvumme? Voisimmeko kasvaa ihan vain elämän turvin, itseämme kuuntelemalla? Voisiko elämä antaa kasvualustan ilman jatkuvaa kehittämisajatusta? Onko itsemme kuuntelu ja läsnäolo meille tuttua? Kuulemmeko aidot toiveemme ja unelmamme ja tunnemmeko sen kaiken hyvän, mitä elämämme meille tarjoilee? 

Terapeuttina ohjaan asiakkaitani usein hahmottelemaan oman elämän arvopohjaa ja herätän ajatuksia omannäköisen elämän luomiseen ja rohkeuteen nauttia siitä!  Itsetuntemus on avain itsellemme sopiviin valintoihin. Itseämme kuuntelemalla pääsemme lähemmäs niitä sisäisiä tarpeita ja toiveita, joita kuuntelemalla elämänjanomme lisääntyy. Omien tunteiden salliva ja ymmärtävä kuunteleminen, hyvien ja vastavuoroisten ihmissuhteiden vaaliminen sekä esimerkiksi mielekkään tekemisen ja työn kautta elämään virtaavan hyvän energian avulla, pystymme kokea elämän kokonaisvaltaisemmin. Oman voiman tunteemme kasvaa elämän hyvien ja haastavampienkin kokemusten äärellä.

Hyvät valinnat luovat kivijalkaa itsetunnollemme!

Itsemyötätunnon löytäminen ja kehittäminen keskellä arkea, kannustaa hyvälle polulle.  Kun tykkään itsestäni, on seuranikin mielekkäämpää toisille. Kun olen itseni kanssa sujut, en hae varmistelua, tai varmuutta, olemiseeni muiden kautta. Riitän itselleni tällaisenaan. Olen sopiva näin, olen tarpeeksi itselleni, olen hyvä myös keskeneräisenä ja kelpaan juuri tällaisena, ovat ajatuksia ja lauseita, joita soisin kaikkien viljelevän itselleen.  Se mitä ruokimme, kasvaa. Itsetunto voi hyvin itsetuntemuksen kehittyessä ja opimme tekemään omaan elämään sopivia valintoja.  Selviämme myös paremmin hutivalinnoistamme, kun itsetuntomme avaimet ovat omassa taskussamme emmekä ole muiden johdettavissa.

Toiveikkuus osana elämäntarinaani

Toiveikkuuden ja hyvän mielen ylläpito on elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemisessa tärkeää.  Toiveikkuus ja valoisan, mahdollisuuksia piirtävän tulevaisuuden hahmottaminen on hyvän kokemisessa olennaista.  Kun osaamme nähdä ympärillämme hyvää, pystymme ajatella hyviä asioita myös tulevaisuuteemme. Näkökyvyttömyys vähenee, kun tilalle astuu positiivissävytteisiä haaveita, tavoitteita tai toiveiden jyviä.  Nykyhetkemme sävyttyy värikkäämmin, kun mielemme on avoinna hyvälle huomiselle.

Hyvissä ajatuksissa viivähtely, tunnelmointi tunteiden seassa, asioiden toiveikas maalailu tai menneiden oppien muistelu, suuntaavat energiaamme nykyhetkeä laajemmalle elämänpolulle ja ammentavat hyvää mieleemme. Hyvällä mielellä syntyvät ajatukset saavat aikaan hyvää virtaa, jolloin myös hyvien valintojen tekeminen ja rohkeus omannäköisen elämän elämiseen kasvavat. Hyvät ideat ja tulevaisuusmyönteisyys luovat tähän hetkeen hyvää boostia.

Hyvän energian vaaliminen tänään tuo pelimerkkejä ja voimaa myös huomiselle. Hyvän energian vaaliminen ei tarkoita jatkuvaa kehittämistä, päämääriä tai tavoitekeskeisyyttä. Hyvä energia syntyy vallitsevassa hetkessä, mielessäsi ja valinnoissasi. Mitä parempi vointisi on tänään, sen paremmin voit selviytyä harmeista ja elämän takapakeista ja murheista myös tulevaisuudessa.  Resilienssisi, psyykkinen kantokykysi on vahvempaa mielen ollessa hyvän puolella.  Mitä toiveikkaampana näemme tulevaisuutemme ja mitä enemmän meillä on kokemusta onnistumisestamme ja selviytymisestämme, sitä paremmin mielemme jaksaa nähdä hyvää ja keskittyä toiveikkaiden näkökulmienkin huomaamiseen.

Hyvän energian ylläpito pitää huolta omasta voimastamme!

Hyvän energian reseptit arjessamme ovat jokaisella oman laisensa. Mikä yhdelle ammentaa energiaa, toiselta se vie sitä pois. Itsetuntemus on keskeisellä sijalla, kun teemme valintoja arjessamme. Mikä tuo minulle ja ympärilleni hyvää? Mitä valitsemalla saan itse hyvää ja pystyn antaa hyvää myös muille? Millaista energiaa ja olemista tänään kaipaan? Ilman itsetuntemusta saatamme tehdä valintojamme ulkoisten odotusten mukaan ja uuvuttaa itseämme arvojamme sivuuttamalla. Itsetuntemus toimii tienviittana oikeita asioita kohti. Itsensä kuuntelu ja oleilu omien arvovalintojen äärellä, lisäävät mielekkyyttä ja elämänjanoa kokonaisvaltaisesti. 

Hyvän energian ylläpidossa tarkastele valintojasi seuraavan asioiden avulla:

  • Seura! Kenen kanssa voimaannut ja valitset viettää aikaasi?
  • Näkökulmat! Osaatko nähdä asioissa monta eri puolta, myös hyvät?
  • Ajatukset! Muistathan, että voit vaikuttaa ajatuksiisi ja sitä kautta tunteisiisi. Mitkä tunteet luovat sinulle hyvää energiaa?
  • Suunta eteenpäin! Treenaa mieltäsi anteeksiannon ja asioiden käsittelyn suhteen. Osaatko jättää harmit tarvittaessa taaksesi, käsitellä ne, jättää lepäämään ja jatkaa eteenpäin?
  • Tunteet! Tunnistatko tunteitasi ja osaatko sanoittaa mielesi liikkeitä? Uskallatko tuntea tunnekirjosi ja kohdata mielesi?
  • Sinä olet tärkein! Pidäthän itsestäsi huolta ja arvostat itsetuntemustasi? Osaathan valita tekemistä, mikä sopii sinulle juuri tänään?

Kesä on edessä ja hyviä hetkiä siellä täällä nautittavana!  Viivähdä välillä valintojesi äärellä vähän pidempään. Oleile olennaisessa ja nauti mielesi kiemuroista. Kuuntele itseäsi ja tunteitasi.  Harjoittele elämään oman keskeneräisyytesi kanssa ja salli itsellesi virheitä.  Tunteet tulevat ja menevät. Sallimalla koko kirjon, pääset käsiksi tärkeimpään itseesi ja löydät polkuja oman voimasi äärelle. Luo mieleesi toiveikkaita tulevaisuuden kuvia ja nauti ajatustesi luomasta hyvästä energiasta vallitsevassa hetkessä! Olet riittävä ja tärkein juuri tänään juuri näin. Muistathan kertoa sen myös itsellesi.

Kirjoittajan esittely:

Tiina Järvikangas on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja erityisopettaja. Erityisopetuksen ja neuropsykiatristen häiriöiden parissa Tiina on työskennellyt jo vuodesta 2003. Lyhytterapeuttina hän tutustunut laajasti erilaisiin mielen häiriöhin ja elämänkriiseihin sekä koulutuksen, että työkokemuksen kautta. Lisätietoa Tiinan palveluista voi lukea lisää Valitseterapian profiilista tai hänen yrityksensä Toiveen kotisivuilta.

Tutustu Tiinan Valitseterapian profiiliin tästä

Tutustu lyhytterapeutteihin tästä

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi