Kuka pitäisi itsenäisen terapia-ammatinharjoittajan puolta?

Kuva: Kuka pitäisi itsenäisen terapia-ammatinharjoittajan puolta?

Isot terveydenhuollon toimijat napsivat pieniä terapiayrityksiä osaksi omaa toimintaansa. Trendi on ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan. Usein monikansalliset yritykset ostavat ja laajentavat osaamistaan ja palveluntarjontaansa, mikä koituu apua tarvitsevien hyödyksi, mutta pyyteettömän avun takana on tietenkin myös voitontavoittelua ja markkina-aseman vahvistamista. Voiko kuntoutuspalveluiden polarisoitumisesta olla jotakin haittaa? Syntyykö markkinoille hintahäirikköjä? Jääkö pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille mahdollisuuksia toimia muuttuvassa sote-maailmassa?

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille.

Lakkautetaanko Kela-terapia? 

Soteuudistus on vihdoin nytkähtänyt myös konkretian tasolla eteenpäin ja valtuustot hyvinvointialueille on valittu. Työ on kuitenkin alussa ja julkisuudessa on hyvin vähän puhuttu, millaisen aseman kuntoutus ja terapia saavat uudessa hyvinvointimallissa ja minkälainen rajanveto julkisen ja yksityisen palveluntuottamisen välille rakentuu. Miten parannetaan hoitoonpääsyn mahdollisuuksia, kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja mahdollistetaan kaiken kokoisten terapiayritysten ja ammatinharjoittajien osaamisreservin saatavuus. Kukaan ei tunnu tietävän, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se kuitenkin tiedetään, että Kela vastaa kuntoutuksesta osaltaan edelleen. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottamismallia ja Kelan tukemaa psykoterapiaa ei olla lakkauttamassa.

Työpaikka ansaittava uudestaan

Kelan kilpailutus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta on nimittäin käynnistynyt ja huhtikuun 2022 loppuun mennessä monet pitkään Kelan yhteistyötahona toimineet ammatinharjoittajat hakevat uudestaan työpaikkaansa kilpailutuksen kautta. Kilpailutusasiakirjat on julkaistu ja hinta-laatupainotus on tässä kilpailutuksessa 50%-50%, kun aiemmin kilpailutuksessa painotettiin merkittävästi alhaisinta hintaa (hinta 80%- laatu 20%). Kansaneläkelaitoksen tavoitteena on tuottaa kustannustehokasta ja vaikuttavaa kuntoutusta, mutta onko todellisuudessa varaa jättää yhtään palveluntuottajaa reservin ulkopuolelle? Onko niin, että kaikki apua tarvitsevat saavat oikea-aikaista kuntoutusta riittävän määrän? 

Yrittäjälle kilpailutus tarkoittaa elämistä epävarmuudessa sen suhteen, pystyykö jatkamaan toimintaansa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajana vielä vuonna 2023. Kela-terapia on monelle terapeutille keskeinen toimeentulon lähde ja myös lähes kaikkien pitkien kuntoutusten rahoitusmuoto. Riittääkö kaiken kokoisille toimijoille edellytykset menestyä kilpailutuksessa? Vastaus on: toivottavasti!

Miten löytää terapeutti?

Todellisuudessa monilla terapia-aloilla apua tarvitsevia on enemmän kuin mitä palvelua on saatavilla. Ja vaikka palveluntuottajia jonain päivänä olisikin riittävästi, ei nykyjärjestelmä tue kuntoutusprosessin sujuvuutta niin, että apua etsivät löytäisivät vaivatta palveluntuottajan luo, jolla on vapaita aikoja heti kun avuntarve havaitaan ja vaadittava osaaminen suhteessa asiakkaan haasteeseen olisi varmistettu.

Kuntoutuksen viivästyminen tai saatavuusongelma on myös kansantaloudellinen ongelma. Haasteiden kasautuessa maksamme kovaa hintaa muiden tukijärjestelmien kautta ja työelämästä syrjäytymiset ovat raskas taloudellinen taakka.

Erityisesti haaste näkyy mm. psykoterapian ja puheterapian saatavuudessa. Nykyisessä toimintamallissa korostuu asiakkaan toimintakyky jo siinä vaiheessa, kun terapeuttia etsitään. Käytännöt eivät ole tasa-arvioisia. Jos asiakas ei kykene etsimään itselleen apua, hän on kuntoutussuunnitelman saamisen jälkeen lähes näkymätön. Harva joutuu kääntämään kaikkia kiviä löytääkseen kirurgin välttämättömään leikkaukseen, joten miksi tilanne on niin lohduton kuntoutuksen kohdalla.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille.

Miksi Valitseterapia on perustettu?

Me valitseterapiassa olemme luoneet terapeuttien verkoston, joka kehittyy terapeuttien tarpeiden mukaan ja hyödyntää digitaalisuutta ja erilaisia työkaluja tukemaan kuntoutuksen saatavuutta.  Jos monta pientä muodostaa yhdessä ison joukon, onko silloin kaikkien helpompi tulla näkyville? Kilpailevatko pienet palveluntuottajat asiakkaista keskenään vai käydäänkö todellinen kilpailu näkyvyydestä isoja yrityksiä vastaan? Miten apua tarvitseva löytää yksittäisen ammatinharjoittajan nettisivuille? Miten apua tarvitseva tietää, kenellä on vapaita aikoja? Miten kuormittunut ja uuden tilanteen edessä oleva saa varattua sen ensimmäisen ajan? Mitä jos yhteydenotto pelottaa, kukaan ei koskaan vastaa tai yhteydenottoon tarvittaisiin tulkki avuksi? Voisiko terapeutit ollakin niitä, jotka poimivat autettavia reppuselkäänsä.

Olemme huomanneet, että apua etsivä etsii ensisijaisesti ihmistä eikä yritystä. Siksi palvelustamme voi hakea oireenmukaista hoitoa hakusanahaulla ja palveluntuottajat löytyvät verkostosta omalla nimellään ja kuvallaan. Yrityksen brändi luo houkuttelevuutta, mutta terapioiden vaikuttavuus kätkeytyy luottamukselliseen ihmissuhteeseen ja toimivaan vuorovaikutukseen, jota ei puuttuessaan logo pelasta.

Me olemme sitoutuneet ratkaisemaan sekä apua etsivien haasteita että tekemään yksittäisenkin ammatinharjoittajan näkyväksi ja nostamaan samalle viivalle minkä tahansa kokoisen yrityksen vierelle. Jos emme pysty muuttamaan toimintamalleja ja etsimään uusia ratkaisuja, on vaarana, että kuntoutus valuu vain niille isoimmille pelureille. Mutta mitä jos asiakas ei terapiaa hakiessa päätyisikään ensimmäiseksi sen suurimman yrityksen sivuille.

Onko tulevaisuudessa kaikilla mahdollisuus menestyä ja asiakkaat löytäisivät terapeutin nopeammin. Vastaus on: toivottavasti!

Me haluamme varmistaa, että terapeutit saavat jatkossakin valita missä, kenelle, millä hinnalla ja kuinka paljon he palveluitaan tuottavat. Suomessa pitää saada laadukasta kuntoutusta laajalla verkostolla. Laitetaan kuntoutus yhdessä kuntoon!

Teistä jokainen on tärkeä siinä työssä mitä teette ja me haluamme tehdä sen näkyväksi!

Ammatinharjoittaja, rekisteröidy Valitseterapiaan tästä

Tutustu lyhytterapeutteihin tästä

Tutustu psykoterapeutteihin tästä

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi