Lyhytterapia resilienssin kehittämisen tukena

Kuva: Lyhytterapia resilienssin kehittämisen tukena

Resilienssimme eli psyykkinen joustokykymme joutuu nykypäivänä usein koetukselle

Psyykkinen selviytymis- ja joustokykymme, eli resilienssimme, joutuu arjessamme usein koetukselle. Useimmiten selviydymme vastoinkäymisistä hyvin ja kantokykymme on tarpeeksi kestävä. Joskus kohtaamme kuitenkin tilanteita, jolloin voimavaramme loppuvat ja psyykkinen selviytymiskykymme murenee tai ainakin heikkenee tilapäisesti.  Henkistä hyvinvointiamme voivat tilapäisesti haastaa esimerkiksi ihmissuhdepulmat, työn kuormitus, vallitseva maailmantilanne, lapsiarjen oravanpyörä, sairastelu, väsymys, menetykset tai minkä tahansa muun kuormittavan tekijän vaikutus elämäämme. 

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

Kun voimavaramme hupenevat, lyhytterapia tarjoaa oikea-aikaista, matalankynnyksen tukea kaikenlaisiin elämän ongelmakohtiin.  Psykososiaalinen terapeuttinen keskustelutuki lyhytterapiassa on tärkeä tukimuoto elämän yllättäviin haasteisiin etenkin silloin, kun resilienssiämme koetellaan.  Elämän yllättävissä kriiseissä ja notkahduksissa voit vahvistaa resilienssiäsi terapeutin tuella. Lyhytterapiassa voimaannut ja resilienssisi kehittyy tavoitteellisen ja toiveikkaan keskustelun ja uusien näkökulmien löytämisen myötä. 

Resilienssi käsitetään muun muassa kykynä selvitä vaikeuksista, muutoksiin sopeutumiskykynä sekä vaikeuksien ja muutoksien kautta kehittymisenä.  Kun resilienssimme vahvistuu, pystymme luomaan toivoa myös tulevaisuutta kohtaan!  Selviytymistarinamme vahvistavat uskoamme siihen, että pystymme jatkossakin selviämään vaikeista paikoista. Lyhytterapiassa ennen kaikkea selviytymistarinat ja hyvän huomaaminen tehdään näkyväksi.  Kyky luoda itsestä uudenlaista, positiivista käsitystä vahvistuu terapeutin tuella. Resilienssin vahvistumisen myötä ongelmanratkaisutaitomme kehittyy, ajattelumme joustavuus lisääntyy sekä itsetuntomme kohenee vaikeuksien voittamisen myötä.

Resilienssin ja itsetuntemuksen kehittäminen ennaltaehkäisevästi

Terapiaan voi tulla myös ennaltaehkäisevästi voimavaroja keräten, itsetuntemusta kehittäen - ilman suurta ongelmien vyyhtiä. Terapian voi ajatella oman henkisen hyvinvointinsa arvostamisena ja keinona parantaa elämänlaatua sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lyhytterapia kehittää psyykkistä selviytymiskykyämme ja on hyvä tuki elämän kriiseissä. Lyhytterapia voi ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumisesta esimerkiksi juuri resilienssin kehittämisen myötä. Voimme itse vaikuttaa resilienssiimme ja harjoitella tiedostaen sen kehittämistä. 

Terapiassa voi perehtyä itsetuntemukseen ja päästä sitä kautta käsiksi myös resilienssin sudenkuoppiin ja vahvuuksiin.  Terapiassa psyykkinen selviytymis- ja joustokyky kasvaa ja elämänilon kokemus lisääntyy.  Tiedostamalla resilienssimme vahvuusasteet eri elämän osa-alueilla, pystymme säätelemään toimintaamme ennakoiden ja palautumaan paremmin.

Ole itsesi puolella ja löydä sisäinen selviytyjäsi!

- Terapeutin TOIVE

Lyhytterapiassa voimme keskittyä asiakkaan kanssa esimerkiksi resilienssiä kohentaviin arkisiin hyvinvointiteemoihin, kuten fyysiseen-, psyykkiseen- ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Terapiassa käsittelemme myös usein käytännön keinoja resilienssin lisäämiseen ja kehittymiseen.  Käymme asiakkaan kanssa systemaattisesti ja tavoitteellisesti läpi elämän eri osa-alueiden sektoreita ja niihin liittyviä resilienssin vahvistamiseen liittyviä mahdollisia toimia käytännön tasolla. Tarkastelun kohteena saattavat olla esimerkiksi uni ja palautuminen, arjen ajankäytöllinen hahmottuminen tai tunnetaitojen ja tunnesäätelyn tiedostaminen ja vahvistaminen ihmissuhteissa. 

Resilienssin vahvuus vaikuttaa suoranaisesti elämänhallintaamme ja kantokykyymme. Aina ei maailman tarvitse kääntyä ympäri, että ymmärrämme hakea apua tai pystymme sanomaan ääneen voimavarojemme olevan vähissä.  Voimaantua voi myös ennaltaehkäisevästi esimerkiksi juuri resilienssin tietoisella vahvistamisella. Terapian avulla voi saada monipuolisia työkaluja elämän hallinnan tueksi sekä kehittää myönteistä näkökykyä kokonaisvaltaisesti.

Resilienssin kohentumisen myötä ymmärrämme muutoksen kuuluvan luonnollisena osana elämäämme ja hyväksymme myös kriisit osaksi elämänpolkuamme.  Lyhytterapiassa voit lisätä itsetuntemustasi ja kehittää itseäsi ilman vallitsevaa elämänkriisiäkin! Innostu itsesi kehittämisestä ja hae uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämääsi. Mielesi hyvinvointi pysyy yllä, kun olet itsellesi läsnä ja pysähdyt välillä omien asioidesi ja vahvuuksiesi äärelle.

Resilienssin kehittämisessä pääset alkuun pohtimalla ja tiedostamalla mm. seuraavia asioita elämässäsi:

  • Huolehdi riittävästä palautumisestasi. Lepää ja ole lempeä!
  • Panosta ihmissuhteisiisi.  Rajaa ja rakasta!
  • Haasta itseäsi ja kokeile välillä myös uusia juttuja! Inspiroidu ja löydä uusia polkuja!
  • Harjoittele tunnetaitoja ja tunteidesi säätelyä. Tiedosta milloin käyrät nousevat ja miten tasaat niitä.
  • Harjoittele itsemyötätuntoasi ja tunnista vahvuutesi. Kiinnitä huomiosi hyvään!
  • Aktivoi aikaisempia onnistumisiasi ja pidä yllä selviytymistarinoitasi.
  • Panosta merkitykselliseen arkeesi ja nauti elämästäsi! Suhteuta kokemuksesi vallitsevaan tilanteeseen.

 

Kirjoittajan esittely:

Tiina Järvikangas on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja erityisopettaja. Erityisopetuksen ja neuropsykiatristen häiriöiden parissa Tiina on työskennellyt jo vuodesta 2003. Lyhytterapeuttina hän tutustunut laajasti erilaisiin mielen häiriöhin ja elämänkriiseihin sekä koulutuksen, että työkokemuksen kautta. Lisätietoa Tiinan palveluista voi lukea lisää Valitseterapian profiilista tai hänen yrityksensä Toiveen kotisivuilta.

Tutustu Tiinan Valitseterapian profiiliin tästä

Tutustu lyhytterapeutteihin tästä

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi