Terapiaan vai psykoterapiaan?

Kuva: Terapiaan vai psykoterapiaan?

Kun ihminen on terapian tarpeessa, niin minkälaista apua on saatavilla? Terapioissa on eroja ja haluan tällä kirjoituksellani hieman selventää tätä palvelukenttää ja ohjata ihmisiä oikeiden palvelujen äärelle oikealla hetkellä.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

Psykoterapia

Psykoterapiaa voi antaa vain nimikesuojattu psykoterapeutti. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan muu kuin psykoterapeuttikoulutuksen käynyt ei voi kutsua itseään psykoterapeutiksi. Psykoterapeutti on perehtynyt monivuotisessa koulutuksessaan laajasti erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon. Psykoterapeutit voivat erikoistua koulutuksen kautta tiettyjen mielenterveyshäiriöiden hoitoon ja erilaisiin menetelmiin. Tutkimusten mukaan kuitenkin enemmän merkitystä psykoterapian onnistumiseen on asiakkaan ja psykoterapeutin välisellä hoitosuhteella kuin itse menetelmällä. Se on hyvä pitää mielessä, kun etsii itselleen psykoterapeuttia.

Tutustu psykoterapeutteihin tästä

KELA:n kuntoutuspsykoterapia

KELA:n tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa voi saada 16-67 vuotias, jonka työ- tai opiskelukyky on uhattuna ja joka on saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen 3kk asianmukaista hoitoa ja jolle psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspykoterapia on tarpeen. Vain psykoterapeutti voi antaa KELA:n tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Jos etsit KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa, tarkista, että psykoterapeuttisi on KELA:n hyväksymien palveluntuottajien listalla. Nimittäin kaikki psykoterapeutti nimikettä käyttävät eivät sitä ole. Psykoterapeutin puheille voi hakeutua myös itsemaksavana ilman kuntoutustukipäätöstä ja hienoa olisikin, jos apua haetaan ajoissa. Psykoterapeuteista on tällä hetkellä pulaa ja avuntarvitsijoita on jonoksi asti.

Tutustu KELA:n psykoterapeutteihin tästä

Terapia

Terapeutti ei ole nimikesuojattu ammattinimike. Itseään voi kutsua terapeutiksi monenlaisen koulutuksen kautta. Tässä kirjoituksessa kerron kuitenkin mielenterveystyötä tekevistä lyhytterapeuteista. Lyhytterapeuttikoulutuksen käyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ihmistyön ammattilaisia on paljon. He ovat resurssi, jota yhteiskunnassa kannattaisi hyödyntää mielenterveystyössä enemmän! Moni lyhytterapeutti on tehnyt jo pitkään töitä ihmisten parissa mm. sairaanhoitajina, terveydenhoitajina ja sosiaalityössä. Lyhytterapeuteilla on näin ollen ammattitaitoa auttaa ihmistä monenlaisissa elämän tilanteissa ja antaa laadukasta keskusteluapua.

Lyhytterapia

Lyhytterapiakoulutus antaa hyvät valmiudet mielenterveyden auttamistyöhön. Lyhytterapiakoulutuksissa perehdytään terapeuttisten haastattelutekniikoiden lisäksi mielenterveyden yleisimpiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, päihdeongelmiin ja traumoihin. Koulutus on pääsääntöisesti yli vuoden tai kahden mittainen ja sisältää asiakasharjoittelua. Lyhytterapeuttien palveluiden hinnat ovat yleensä edullisempia kuin psykoterapeuttien, mutta poikkeuksiakin toki on. Terapeutin palveluista ei voi saada KELA:n tukea ja asiakas maksaa käynnin aina kokonaan itse.

Tutustu lyhytterapeutteihin tästä

Keskusteluapu matalalla kynnyksellä

Lyhytterapia voi olla hyvä vaihtoehto, jos et halua sitoutua tai hakeutua psykoterapiaan, mutta haluat kuitenkin keskusteluapua tilanteeseesi. Lyhytterapeutti voi auttaa myös silloin, kun odotat psykoterapiaan pääsyä ja tarvitset apua heti. Lyhytterapeutin antama keskusteluapu, on ennen kaikkea matalan kynnyksen terapiaa, jonne kannattaa hakeutua nimenomaan matalalla kynnyksellä. Avun hakeminen kannattaa, sillä mielen hyvinvoinnista huolehtimatta jättäminen voi altistaa pitkäaikaisille ongelmille. Jos hartiasi ovat jumissa, niin etkö varaakin ajan hierojalle?

 

Kirjoittajan esittely:

Maija Repola on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja parisuhdeohjaaja, joka tarjoaa palveluitaan yksilöille, pariskunnille ja ryhmille voimavarakeskeisesti. Koulutustaustaltaan hän on sairaanhoitaja YAMK,  ja työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluissa. 

Tutustu Maijan Valitseterapian profiiliin tästä.

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi