Perheterapiassa ratkotaan hyvässä hengessä perheen pulmatilanteita, kun yhteinen arki tökkii

Kuva: Perheterapiassa ratkotaan hyvässä hengessä perheen pulmatilanteita, kun yhteinen arki tökkii

MITÄ PERHETERAPIA ON?

Kun perheessä koetaan hankaluuksia, ei niiden kanssa kannata jäädä yksin. Perheterapiassa ratkotaan perheen sisäisiä pulmia perhepsykoterapeutin avulla perheenjäsenten kesken turvallisessa ilmapiirissä. 

Perhepsykoterapiasta käytetään tuttavallisemmin nimitystä perheterapia. Siinä keskitytään perheen sisäisten ilmiöiden, toimintatapojen ja vuorovaikutuksen haasteisiin, ei niinkään yksittäisen perheenjäsenen pulmiin. Työskentelyn keskiössä on siis perheenjäsenten välinen suhde.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

PERHEPSYKOTERAPEUTTI AUTTAA PUHUMAAN VAIKEISTAKIN ASIOISTA

Perhepsykoterapeutista saatetaan usein käyttää nimitystä perheterapeutti. Perhepsykoterapeutti on psykoterapeutin koulutuksen saanut ammattilainen. Perhepsykoterapeutti tukee keskustelua, auttaa perhettä löytämään toimivampia toimintatapoja ja yhteistä ymmärrystä ristiriitojen tilalle. Erityisen tärkeää on turvallisen, luottamuksellisen ilmapiirin ja yhteistyösuhteen syntyminen perheterapiaistuntoihin, jotta jokainen perheenjäsen saa äänensä kuuluville ja kokemuksen kuulluksi tulemisesta.

Perheterapiassa voidaan käyttää keskustelun tukena esimerkiksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä, saatetaan piirtää sukupuuta ja vaikkapa elämänjanaa. Perheterapiaprosessin kesto riippuu asiakkaiden tilanteesta ja perheen toiveista. Joskus terapiatapaamisia saattaa olla muutamia, joskus prosessi kestää pidempään, jopa vuosia. Perheenjäsenten osallistuminen perheterapiaistuntoihin vaihtelee perheen toiveiden ja tilanteen mukaisesti. Joskus koko perhe saattaa olla koolla ja asioita käsitellään isommalla porukalla, ja toisinaan perheterapiaistuntoihin osallistuvat vain vaan jotkut perheenjäsenet.

MILLOIN PERHETERAPIAAN? 

Usein yhden perheenjäsenen pulmat, esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, heijastuvat myös muihin perheenjäseniin. Kodin ilmapiiri voi olla negatiivinen ja painostava tai perheenjäsenten välillä voi olla paljon riitoja. Joissain perheissä asioista voi olla vaikea puhua, jolloin perheenjäsenten välille voi muodostua puhumattomuutta tai vihanpurkauksia. Perheessä voi olla sairautta, menetyksiä tai surua, joka heijastuu perheen vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

Myös perheen elämänkaareen liittyvät kehitykselliset kriisit, esimerkiksi lapsen syntymä, murrosiän haasteet tai lapsen muuttaminen pois lapsuudenkodista, voivat tuoda tunteen, ettei tilanteesta päästä eteenpäin omin avuin.  Vakavien, yllättävien elämäntapahtumien, kuten perheenjäsenen sairastuminen, kuolema tai avioero voivat myös olla taitekohtia, joissa ulkopuolinen apu voi olla tarpeen.

Perheterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun elämä tuntuu vaikealta. Mieluummin apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä ajoissa ennen, kun pulmat ovat kasautuneet isommiksi ongelmiksi. Monesti perheet kokevat saavansa apua muutamistakin yhteisistä tapaamisista. Ei ole niin pientä tai suurta pulmaa, jonka kanssa perhepsykoterapeuttia ei voisi lähestyä. 

MITEN LÖYDÄN PERHEELLENI SOPIVIMMAN PERHEPSYKOTERAPEUTIN? 

Perhe voi hakeutua perheterapiaan itsenäisesti etsimällä omiin tarpeisiinsa sopivalta tuntuvan perhepsykoterapeutin, esimerkiksi valitseterapia.fi-sivustolta. 

Useat pari-ja perhepsykoterapeuttiopiskelijat, kuten minäkin, tarjoavat koulutuksensa aikana koulutusterapiaa. Koulutusterapiassa psykoterapeutti-opiskelija toimii perhepsykoterapeutin roolissa, mutta opiskelijana, jolloin esimerkiksi Kelan tukea terapiakäynteihin asiakkaat eivät voi hyödyntää. Koulutusterapiaan voi hakeutua kuka tahansa. Opiskelija saa koulutusterapiaan tukea ja työnohjausta psykoterapiakoulutuksensa järjestäjältä. 

Ennen psykoterapiaprosessin alkua perhe voi sopia perhepsykoterapeutin kanssa tutustumiskäynnistä, jonka aikana voi miettiä, kohtaavatko perhepsykoterapeutin ja perheenjäsenten kemiat ja tuntuuko yhteistyö mahdolliselta ja luontevalta. Tutustumiskäynnille voi osallistua koko perhe tai perheen toiveesta myös pienemmälläkin kokoonpanolla.

KUKA PERHEPSYKOTERAPIAN MAKSAA? 

Mikäli perhe hakeutuu perhepsykoterapiaan itsenäisesti, kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan itse. Joskus perhepsykoterapiaan voi saada myös lääkärin lähetteen, jolloin Kela osallistuu perhepsykoterapian kustannuksiin. Myös kunnilta tai sairaanhoitopiireiltä voi saada maksusitoumuksen. Maksusitoumuksesta tai lähetteestä kannattaa kysyä lisätietoja esimerkiksi omalääkäriltä. Koulutusterapiaan ei voi saada Kelan tukea, mutta usein opiskelijoiden taksat ovat valmistuneita psykoterapeutteja edullisemmat. 

OLISIKO PERHEPSYKOTERAPIASTA APUA PERHEELLESI?

Mikäli pohdit olisiko perhepsykoterapia seuraava sopiva askel, ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä, mikä olisi juuri teidän perheellenne paras etenemistapa. Olen täällä sinua ja perhettäsi varten. Laita viestiä matalalla kynnyksellä.

 

Kirjoittajan esittely:

Olen Henna Aira ja työskentelen perhehoidon sosiaaliohjaajana tuki-ja sijaisperheiden parissa. Opiskelen työni ohessa pari- ja perhepsykoterapeutiksi. Minulla on pitkä kokemus erilaisista lastensuojelun työtehtävistä, laitosmaailmasta avohuoltoon. Olen tehnyt yhteistyötä erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten, pariskuntien ja perheiden kanssa. Tutustu tästä Valitseterapian profiiliini.

Tutustu perhepsykoterapeutteihin

Tutustu psykoterapeutteihin

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi