Mistä 6‒9-vuotiaiden lasten etäpuheterapian asiakaskokemus muodostuu?

Kuva: Mistä 6‒9-vuotiaiden lasten etäpuheterapian asiakaskokemus muodostuu?

”Vähän vaikeeta. Mä en yhtä hyvin näe miltä se näyttää.”

”No mä vaan tykkään jos se ois siellä ruudulla”.

” Se tietokone vaan pätkii.”

”Mua mietitytti kyl et mitä siit niinku tulee koko hommasta.”

Tutustu puheterapeutteihin tästä

Tutustu etäpuheterapeutteihin tästä

 

Asiakaskokemus muodostuu kaikesta siitä, mitä näet, ajattelet, tunnet tai kuulet. Kokemukseen vaikuttavat kaikki omat mielikuvasi ja kohtaamisesi palvelun tai tuotteen kanssa. Terapiassa asiakaskokemus on siis paljon muutakin, kuin itse terapiatapaaminen. Pääsin haastattelemaan etäyhteydellä puheterapiaa toteuttavia 6‒9-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan. Vanhempien rooli lasten puheterapiassa on keskeinen, jonka vuoksi myös terapeutin ja vanhemman väliseen suhteeseen kiinnitetään huomiota.

Tällä viikolla ilmestyneessä Puheterapeutti-lehdessä julkaistiin kirjoittamani artikkeli, jossa käsiteltiin 6‒9-vuotiaiden lasten etäpuheterapian asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Artikkeli on tehty tutkimukseni pohjalta, ja halutessasi voit tutustua tarkemmin tutkimuksen tuloksiin artikkelista. Tässä blogitekstissä kuvailen vapaammin tuntemuksiani ja niitä ajatuksia, joita minulle heräsi tutkiessani etäpuheterapian asiakaskokemusta lapsilla.

Etämuoto mahdollistaa nopeamman pääsyn puheterapiaan

Puheterapian saatavuuden haasteet nousivat vahvasti esille ja pitkät jonot puheterapiaan koettiin haastavaksi. Osa haastateltavista perheistä toteuttikin puheterapiaa etäyhteydellä, sillä se mahdollisti nopeamman pääsyn terapiaan. Vanhempien ennakkoluulot etäpuheterapian toteutuksesta olivat vahvoja. Koettiin, ettei puheterapia voi onnistua etäyhteydellä, ja mitähän siitä nyt tulee. Myös osa lapsista ihmetteli alussa, miten terapeutille jutteleminen ruudun kautta onnistuu. Ensimmäisien etäpuheterapiakäyntien jälkeen etäyhteys alkoi kuitenkin tuntua normaalilta. Perheet olivatkin hyvinkin yllättyneitä, kuinka hyvin etätoteutus sujui.

Terapian toteutus etämuotona ei kuitenkaan sovi kaikille ja terapeutin tulee aina arvioida yksilöllisesti, soveltuuko etäyhteys asiakkaalle. Terapeutin on myös huolehdittava tietoturvasta ja varmistettava asiakkaalle riittävä ohjeistus ja tuki etäterapian toteutukseen.

Tuen tarpeet

Lasten tuntemuksista nousi esille tuen tarpeita. Lapset kaipasivat ja kokivat tarvitsevansa aikuisen fyysistä läsnäoloa terapiatilanteeseen. Osalle lapsista avustajan läsnäolo oli riittävää, mutta osa lapsista kaipasi myös omaa vanhempaa vierelleen.

Suurimmasta osasta lapsia terapeutin oleminen ruudulla tuntui aivan normaalilta. Sillä, että lapset ovat olleet teknologian kanssa tekemisissä syntymästään asti, voi olla vaikutusta asiaan. Osa kuitenkin selvästi kaipasi terapeuttia vierelleen fyysisesti. Koin, että näiden tapausten kohdalla lähiterapiaan vaihtaminen ei ollut mahdollista, sillä terapeuttia ei ollut saatavilla.

Etäyhteydellä koettiin olevan vaikutusta lapsen jännittämiseen. Osa lapsista koki jännittävänsä vähemmän, kun terapeutti oli ”kauempana ruudulla”, eikä fyysisesti vieressä. Vanhemmilla oli puolestaan suuri huoli lapsen keskittymisestä ja siitä, kuinka lapsi pysyisi paikoillaan ruudun edessä. Lapsen keskittymisestä huolissaan olevat vanhemmat kuitenkin yllättyivät, kuinka innostuneita, motivoituneita ja hyvin keskittyneitä lapset ovat puheterapiatilanteessa olleet.

Vanhemmat kokivat roolinsa tärkeäksi ja tiedostivat, että heidän pitää ottaa vastuuta lapsensa puheterapiasta. Vanhemmat innostuivat valtavasti, kun lapsen puheessa tapahtui kehitystä. Ja kehitys puolestaan motivoi vanhempia osallistumaan enemmän.

Johtopäätöksiä

• Lapsen ja vanhemman asiakaskokemus etäpuheterapiassa on luonteeltaan moniulotteinen.

• Terapeutin rooli asiakaskokemuksen muodostumisessa on keskeinen, ja on tärkeää ottaa huomioon perheen elämäntilanne sekä mahdollistaa toimiva yhteistyö ja tiedonkulku.

• Etäpuheterapian toteutuksessa lapsella on tuen tarpeita, ja terapiatilanteessa lapsi tarvitsee ulkopuolisen henkilön läsnäoloa.

• Lasten ja vanhempien etäpuheterapian asiakaskokemus on myönteinen, ja he kokevat etäpuheterapian toteutuksen hyödyt suurempina kuin niiden rajoitukset.

• Vanhemmat kokevat etäpuheterapian helpon ja joustavan saatavuuden tärkeänä etäterapiasta saatavana hyötynä, jolla on vaikutusta asiakaskokemukseen.

• Etäpuheterapiaan liittyvät kielteiset ennakko-oletukset eivät ole yhteydessä lasten ja vanhempien todellisiin kokemuksiin etäpuheterapiasta.

 

Teksti: Anna Pälve

Tutustu puheterapeutteihin

Tutustu etäpuheterapeutteihin

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi