Tarkoitusta logoterapiasta

Kuva: Tarkoitusta logoterapiasta

Arvottomuuden ja tarkoituksettomuuden kokemukseen voi löytyä apu logoterapiasta, kertoo logoterapeutti Timo Purjo.

“Ihmisellä on perimmäinen tarve kokea elämänsä ja itsensä tarkoitukselliseksi”, sanoo logoterapeutti Timo Purjo. Logoterapia pureutuu ihmisen arvojärjestelmään ja auttaa kohti tarkoituksen löytymistä. Jokaisen on löydettävä itse oma tarkoituksensa: se jokin, mitä kautta hän voi luoda jotain arvokasta maailmaan, Purjo kertoo.

Purjon mukaan logoterapia sopii avuksi erityisesti masennukseen, itsetuhoisuuteen ja muihin eksistentiaalisiin kriiseihin, jotka voivat oireilla ahdinkona, turhaumana tai tyhjiön tunteena. Hänen mukaansa ihminen voi löytää logoterapian avustuksella itsearvostuksensa sekä omanarvontuntonsa.

“Jos ei näe itselleen arvoa, on vaikea nähdä arvoa missään muussakaan. Ihmisen ei tulisi mitata arvoaan toisten hyväksynnän kautta.”

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

 

Näköaloja arvokkaaseen ja hyvään

Logoterapia on aina yksilöllistä, ja tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Aluksi kartoitetaan ihmisen elämäntilanne, Purjo kertoo. Jos logoterapiasta voi olla asiakkaalle apua, seuraavilla kerroilla aletaan keskustella esimerkiksi henkilökohtaisista vahvuuksista ja niiden löytämisestä, elämänarvoista ja asenteista. Tarkoitus on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja kehittää tätä auttavia henkilökohtaisia taitoja.

Purjon mukaan logoterapiassa tunnistetaan sellaisia konkreettisia henkisiä kykyjä, joita kehittämällä asiakas voi toteuttaa tarkoituksen tarvettaan. Henkisten kykyjen avulla opitaan etääntymään haitallisten psyykkisten tunteiden virrasta, tiedostamaan mitä itsessä kulloinkin tapahtuu ja arvioimaan, miksi tietyissä tilanteissa herää tiettyjä tunteita, ajatuksia ja aikomuksia. Tavoitteena on, että asiakas kokee elämänsä arvokkaaksi ja tarkoitukselliseksi.

Logoterapiassa ei märehditä menneitä, vaan keskitytään tulevaisuuteen, sanoo Purjo. Keskiössä on yksilön suhde, suhtautuminen ja asennoituminen maailmaan sekä itseensä. Logoterapia auttaa hyväksymään oireilun ja eksistentiaaliset kriisit osana elämää, ja suuntaamaan huomion siihen, mistä voi löytää arvokkaita ja tarkoituksellisia sisältöjä elämäänsä - kaikesta huolimatta.

“Elämässä on aina vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja kärsimystä. On tärkeää luoda näköaloja arvokkaaseen ja hyvään. Siinä logoterapia voi auttaa”, Purjo kertoo.

Ihmisläheinen terapia tulee luo

Logoterapia perustuu filosofiseen ihmiskäsitykseen ja kysymyksiin elämänarvoista sekä elämän tarkoituksesta. Ihminen nähdään kokonaisuutena, ja tavoitteena on arvokas, eettisesti hyvä ja tarkoituksellinen elämä. Purjo löysi logoteorian valmistellessaan väitöskirjaansa.

“Ohjaajani vinkkasi logoteorian kehittäjän Viktor E. Frankl’n teoksesta. Kun otin kirjan käteeni, totesin, että tässä on se, mitä olen etsinyt. Tutkin aiemmin Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä ja hyvän elämän merkitystä. Logoteoria kohtasi perusajatukseni elämästä ja ihmisenä olemisesta, ja antoi konkretiaa henkisen kasvun ymmärtämiseen.”

“Logoteoria on hieno elämänfilosofia. Se ei tyhjene koskaan, ja siinä riittää tutkittavaa lopuksi elämää. Kyse on elämästä ja ihmisistä. Kerro siitä sitten tyhjentävästi”, Purjo naurahtaa.

Kansainvälisesti akkreditoitu logoterapeutti, FT Timo Purjo tarjoaa logoterapiaa Etelä-Suomen alueella. Tapaaminen voidaan sopia asiakkaan valitsemaan paikkaan, kuten vaikka kahvilaan. Purjo on kirjoittanut useita logoterapia-aiheisia kirjoja, ja toimii Suomen Viktor Frankl -instituutin puheenjohtajana.

Teksti: Heidi Niemi

Tutustu psykoterapeutteihin

Tutustu psykologeihin

Tutustu psykiatreihin

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi