Miten löydän itselleni sopivan psykoterapeutin?

Kuva: Miten löydän itselleni sopivan psykoterapeutin?

Tuntuuko sinusta vaikealta löytää itselle sopivaa psykoterapeuttia? Psykoterapeutin valintaan vaikuttaa moni asia ja juuri oikeanlaisen terapeutin löytäminen voi tuntua haastavalta. Tämä on asia jossa ei kannata antaa periksi, sillä sopivan terapeutin löydyttyä onnistunut hoitosuhde voi alkaa. Tässä blogitekstissä käymme läpi muutamia vinkkejä, joita kannattaa pohtia etsiessä sopivaa psykoterapeuttia. Tärkeintä hoidon onnistumisen kannalta on, että psykoterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö toimii ja kemiat kohtaavat.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti tai KELA:n tukemana. Itsenäisesti terapiaan hakeutuva henkilö ei tarvitse lääkärinlausuntoa, jolloin terapeuttia voi lähteä etsimään esimerkiksi täältä tai KELA:n sivuilta ja olemalla itse yhteydessä terapeuttiin. KELA:n tukeman psykoterapian edellytyksenä on lääkärin tekemä diagnoosi, jolloin psykoterapiaan hakeutuminen alkaa yhteydenotolla esimerkiksi terveyskeskukseen tai työterveyslääkäriin. Mikäli KELA korvaa psykoterapiakäyntisi tarkistathan, että terapeutti on KELA:n palveluntuottaja. KELA edellyttää terapeuteiltaan Valviran hyväksyntää. Vaikka hakeutuisitkin terapiaan itsenäisesti, terapian laadun varmistamiseksi on suositeltavaa, että terapeutilla on Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike. Itsenäisesti terapiaan hakeutuva kustantaa psykoterapian itse. KELA -korvauksen määrät psykoterapiassa vaihtelevat terapiasuuntauksen mukaan ja esimerkiksi yksilöpsykoterapiassa enimmäiskorvauksen määrä on 57,60 € käyntikerralta.

Ennen terapian aloittamista on hyvä tehdä tutustumiskäyntejä eri terapeuteille ja tunnustella sitä, kuinka hyvin koet pystyväsi kertomaan vaikeistakin asioista terapeutille. Luottamuksen syntyminen ja kuulluksi tuleminen on tärkeää onnistuneen hoidon kannalta. Ensimmäisellä käyntikerralla myös terapeutilla itsellään on mahdollisuus arvioida, onko hän oikea henkilö auttamaan juuri sinua. Sopiva terapeutti voi olla ensimmäinen ja valinta kannattaa tehdä, kun se oikealta tuntuu. Löydettyäsi itsellesi sopivan terapeutin on hyvä sopia käytännön asioista, kuten tapaamisajankohdista, tapaamisten tiheydestä sekä laskutuksesta. Terapiasopimuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti.

Psykoterapiamuotoja ja -suuntauksia on olemassa paljon, mutta tärkeintä psykoterapiassa on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde sekä asiakkaalle itselleen sopivat menetelmät.  Sopivaa terapiasuuntausta voidaan pohtia yhdessä esimerkiksi lääkärin kanssa. Valinnassa kannattaa pohtia myös muita terapeuttiin liittyviä asioita, kuten terapeutin ikää ja sukupuolta, jotka mahdollisesti vaikuttavat terapeutin valintaan. Nykyaika mahdollistaa terapian saamisen etänä videoyhteyden avulla, jolloin myös etäterapiamahdollisuutta on syytä pohtia. Mikäli haluat fyysistä, kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä, on sijainnilla suurempi merkitys terapeutin valinnassa. Hoidon onnistumiseen tarvitaan molemminpuolista työtä ja tulee muistaa, että onnistumisen hetket voivat ottaa aikaa.

Tutustu psykoterapeutteihin

Tutustu lyhytterapeutteihin

Tutustu psykologeihin

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi