Tuuli Rouhiainen

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kuvataideterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Mindfulness
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kuvataideterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Mindfulness
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Puhelin 0503723911
Kotisivu http://www.lyhytterapeuttituuli.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa aikuisille ja nuorille Helsingin Hakaniemessä sekä etävastaanotolla ympäri Suomen.

Terapeuttina olen lämmin, turvallinen ja luotettava. Olen saanut asiakkailtani palautetta erityisesti empaattisuudestani, hyväksyvästä asenteestani sekä tapaamisten rennosta ilmapiiristä. Haluan kohdata jokaisen asiakkaani kiireettömästi ja pysähtyä yhdessä hänelle merkityksellisten asioiden äärelle tarkastelemaan niitä.

Minulla on terapeuttina erityistä osaamista kuvallisen työskentelyn alueelta. Hyödynnän mielelläni luovia, erityisesti kuvataide- ja valokuvaterapian menetelmiä terapiatyöskentelyssä, jos asiakas itse on niistä kiinnostunut. Minulla on lisäksi erityisosaamista liittyen luovan työskentelyn haasteisiin.

“Tuulin vastaanotolla oli aina turvallinen ja hyväksytty olo. Tuuli on empaattinen ja hänelle on todella helppo puhua. Sain terapiasta paljon työkaluja ja ratkaisuja oman elämäni pulmiin, ja oli aina hyvä fiilis lähtiessä! “ - Asiakas (terapiaprosessin kesto 5 tapaamista)

Työskentelen ratkaisukeskeisesti. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on mielen hyvinvointia tukevaa voimavarakeskeistä, tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntaavaa terapiaa. Se on luottamuksellista ja fokusoitua työskentelyä sinulle tärkeän asian parissa, johon haluat muutosta tai uusia näkökulmia. Terapiatapaamisten määrä ja aikaväli sovitaan tarpeesi mukaan, ennalta ei tarvitse sitoutua mihinkään. Huom. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä terveydenhuollon ammatillista toimintaa. 

“Tuulin kanssa työskentely tuntuu todella luontevalta ja hänellä on erinomainen taito luoda ympäristö, jossa on helppo edetä omien ajatusten ja tunteiden kanssa. Itselle, yhdessä käymämme sessiot olivat erittäin antoisia ja sainkin omaan tilanteeseen juuri sen ratkaisun, jota lähdin etsimään.” - Asiakas (terapiaprosessin kesto 10 tapaamista)

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen Siria sertifioitu lyhytterapeutti. Opintoihini (50op) sisältyivät psykoterapeuttikoulutukseen vaadittavat lisäopinnot. Kouluttajatahona oli Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus.

Taustatutkintoni on Taiteen maisteri (TaM), pääaineena kuvataidekasvatus. Em. opinnoissani olen opiskellut mm. taideterapiaa sekä sivuaineena psykologiaa. Omassa työssäni taidekasvattajana olen aktiivisesti painottanut sisältöjä, jotka tukevat ohjattavan oman sisäisen maailman tutkimista sekä lisäävät psyykkisiä voimavaroja.

Työskentelen lisäksi myös valokuva- ja yhteisötaiteilijana. Koen oman taiteellisen työskentelyn itselleni hyvin tärkeänä itseilmaisun muotona, joka jatkuvasti avartaa omaa ajatteluani ja tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella asioita uusin tavoin. Yhteisötaiteilijan roolissa ohjaan ja tuen yhteisön jäseniä ilmaisemaan itseään taiteen keinoin ja toteuttamaan yhdessä jotain heille merkityksellistä.

Olen Suomen Lyhytterapeutit ry:n sekä Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n jäsen.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottotilani sijaitsee Helsingin Hakaniemessä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etänä videoyhteydellä ympäri Suomen. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä