Tuomas Piippo

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Masennus
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Yksilöterapia
Puhelin 0442448472
Kotisivu https://www.terapiakota.fi
Sukupuoli mies
Kielet suomi, englanti
Logo: Tuomas Piippo

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Istunnoissa haastan ja ohjaan sinua löytämään uusia näkökulmia muutosta kaipaaviin elämäntilanteisiisi. Palautteen mukaan olen hyvä kuuntelija ja terapiaistunnoissa syntyy uusia oivalluksia haasteiden ja ongelmien suhteen. Nämä vievät eteenpäin kohti mielekästä elämää.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia edellyttää kuitenkin myös aktiivista sitoutumista istuntojen tavoitteisiin. Pienet kotitehtävät kuuluvat asiaan.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja erikoistuin mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön myöhemmin valmistumiseni jälkeen. Työkokemusta sairaanhoitajana minulla on sisätautien vuodeosastoilta sekä riippuvuuspsykiatrian suljetulta osastolla. Nämä ovat olleet arvokkaita kokemuksia terapiatyön kannalta.

 

Elokuussa 2021 aloitan seksuaalineuvojan koulutuksen. Myöhemmin tulevaisuudessa kouluttaudun seksuaaliterapeutiksi.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsee Espoossa Olarissa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Koska olen tottunut valvomaan yövuoroissa, voin ajoittain tarjota etäistuntoina toteutettuja yövastaanottoja. Tulevaisuudessa pyrin järjestämään istuntoja myös metsän tai puutarhan kaltaisessa luontoympäristössä.