Tarja Kulju

 • lyhytterapeutti
 • työnohjaaja
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kotikäynnit
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0505685484
Kotisivu http://www.kultasyke.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi
Logo: Tarja Kulju

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Hei! Olen noin kuusikymppinen oululainen ihminen, äiti, vaimo, mummo ja erilaisia koulutuksiakin löytyy. Alunperin olen  valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi, sitten sosiaalityöntekijäksi ja myöhemmin mm. työnohjaajaksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Iän ja elämänkokemuksen karttuessa olen yhä enemmän halunnut irtautua tiukista ammattirooleista ja auttaa ihmisiä ennen kaikkea ihmisenä ja lähimmäisenä. Omat ja läheisten kokemukset, pitkä työhistoria ja jatkuva kouluttautuminen muodostavat sen pohjan, jolla työskentelen lyhytterapeuttina ja lyhytterapeuttisena työnohjaajana. 

Olen ihmisenä kuunteleva, toista kunnioittava, avarakatseinen ja rehellinen. Uskallan kysyä ja ottaa puheeksi vaikeitakin asioita ja teemoja. Pidän tärkeänä myös lempeyttä ja huumoria. Terapeuttisessa prosessissa pidän keskeisenä tunteiden kohtaamista, ajattelu- ja uskomus- prosessien tarkastelua, kehotietoisuutta ja ylipäätään tietoisuustaitojen harjoittelua. Mielelläni keskustelen myös elämän syvemmistä tasoista, esimerkiksi elämän merkityksellisyydestä tai meitä ohjaavista arvoista. Käsitykseni ihmisen hyvinvoinnista on hyvin kokonaisvaltainen ja siihen kuuluvat myös elintavat (liikunta, ravinto, uni), joista myöskin asiakkaideni kanssa mielelläni keskustelen.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Työurani koostuu suurimmaksi osaksi perhehoidon sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Olen siis työskennellyt pitkään sijaisperheiden, sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa parissa. Lapsuuden kokemusten merkitys, kiintymyssuhteen haasteet, traumat ja vuorovaikutukseen liittyvät teemat ovat olleet keskeisiä työssäni. 

Kasvatustieteiden maisterin, sosiaalityöntekijän, työnohjaajan ja ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusten lisäksi olen hankkinut erilaisia lisäkoulutuksia. Olen opiskellut skeematerapiaa (tunnelukkotyöskentely), parisuhdeneuvontaa (Solmuja parisuhteessa -koulutus) ja uusimpana koulutuksena on tietoisuus- ja meditaatioohjaajan pätevyys (2023). 

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Työhuoneeni sijaitsee toistaiseksi kotonani Oulun Välivainiolla. Sen lisäksi voin sovittaessa tavata asiakasta hänen kotonaan, ulkona luonnossa tai jossain muussa sovitussa paikassa.  Myös etäyhteys on mahdollinen, käytän siihen Teamsia. 

Voit varata ajan soittamalla, sähköpostilla tai kotisivujeni kautta Vello -kalenterista:

https://kultasyke.fi/yhteystiedot/