Paula Kähkönen

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Yksilöterapia
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mindfulness
 • Narsismi
 • Pelkotilat
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Pariterapia
 • Parisuhdekriisi
Puhelin 0503522079
Kotisivu http://www.valmennustalotempo.fi
Kielet suomi
Logo: Paula Kähkönen

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Toimintani ytimessä on ajatteluun, toimintatapoihin, vahvuuksiin ja voimavaroihin perehtyminen. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on hyvin käytännönläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia elämän haasteita. Terapiatyössä työkaluina minulla on syvällinen ymmärrys prosesseista, jotka auttavat kasvamaan ihmisenä ja kirkastamaan elämän suuntaa työssä ja vapaa-ajalla. Minulle on tärkeää, että sinä tulet kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin olet, teen diagnooseista riippumatonta lyhytterapiaa. Kuuntelun taito, herkkyys ja vahva empatiakyky ovat tärkeimmät työkaluni terapiatyössä.

Kun työskentely on aktiivista ja keskittyy muutoksen kannalta tärkeimpiin asioihin, muutama kerta terapiaa voi riittää – jopa yksi kerta voi olla riittävä. Jokainen ihminen on kohdannut elämässään erilaisia vastoinkäymisiä, jotka ovat jättäneet jälkeensä kolhaisuja, vääränlaisia uskomuksia itsestä ja omista kyvyistä sekä haavoja ja arpia. Haluankin kysyä sinulta: Miltä elämäsi näyttäisi, jos asia, jonka kanssa kamppailet, ei olisi enää ongelma? Jos olisit vahvempi ja joustavampi, mitä voisit tehdä toisin?

Työnantaja / yritys voi hankkia työntekijöilleen terapiakäyntejä, jolloin terapia tukee työhyvinvointia ja ennaltaehkäisee vaikueuksia. Terapiassa käymisestä tulee luonnollinen osa työhyvinvointia.Terapiassa pyritään ennaltaehkäisemään uupumusta ja tunnistamaan stressioireita sekä etsitään voimavaroja ja vahvuuksia, jotka auttavat työelämän muutoksissa, vuorovaikutuksessa ja haasteissa. Tarjoamme palvelua kaikille yrittäjille, yrityksille ja työpaikoille, joissa tunnistetaan henkilöstön halu käydä ennaltaehkäisevässä terapiassa huolehtimassa omasta hyvinvoinnistaan. 

Valmennustalo Tempon terapiatalo on mutkaton ja lämminhenkinen lyhytterapiaa tarjoava yhteisö, josta saa tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä työhyvinvointiin. Autamme löytämään yksilöllistä ja tasapainoista arkea ja työelämää edistämällä työntekijöiden, nuorten ja aikuisten hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Lisäksi erityisosaamisena tarjoamme yritysterapiaa. Tavoitteena on oman näköinen elämä sekä toimijuuden ja hyvinvoinnin säilyttäminen kaikissa elämän rooleissa.  

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen valmistunut sertifioiduksi (IASTI) ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja Reteaming-valmentajaksi Helsingin Lyhytterapiainstituutista, koulutukseni on sisältänyt myös psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot. Lisäksi olen koulutukseltani aikuiskasvatustieteen maisteri, työnohjaaja sekä coach. 

Tuntuu, että terapeutin työ on tuonut minut kotiin. 

Olen työskennellyt kunnallis- sekä yritys- ja järjestösektoreilla esimiehenä, projektipäällikkönä, työntekijänä ja yrittäjänä yhteensä liki 30 vuoden ajan. Osaaminen painottuu henkilöstö- ja rekrytointikysymyksiin, työkykyyn ja jaksamiseen, työhyvinvointiin, konflikteissa tukemiseen, muutosprosesseihin yrityksen strategia huomioiden sekä vuorovaikutuksen ja työroolien kehittämiseen. Tavoitteeni on oivalluttaa sinua näkemään tilanteesi paremmin ja auttaa etsimään kehitettävät puolet sekä keinot päästä sinne, minne haluat mennä esimiehenä, yrittäjänä tai työntekijänä

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Meillä on viihtyisät vastaanottotilat Rovaniemen keskustan ytimessä sekä yksilötapaamisille että pienille ryhmille. Terapia etänä onnistuu myös erittäin hyvin.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä