OuluToitiimi Oy

 • toimintaterapeutti
 • työnohjaaja
Profiilikuva: OuluToitiimi Oy
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Aikuisten toimintaterapia
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Eläinavusteinen terapia
 • Lasten ja nuorten toimintaterapia
 • Neurologinen kuntoutus
 • Ryhmäterapia
 • Työnohjaus
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Aikuisten toimintaterapia
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Eläinavusteinen terapia
 • Lasten ja nuorten toimintaterapia
 • Neurologinen kuntoutus
 • Ryhmäterapia
 • Työnohjaus
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 040 5406132
Kotisivu http://oulutoitiimi.fi/
Kielet suomi, ruotsi, englanti

Kuvaus

Toimintaterapiaa yli 20 vuoden kokemuksella.

OuluToitiimi on oululainen toimintaterapiapalveluita tarjoava yritys. Erityisosaamisemme on lasten toimintaterapiassa. Toimipaikkamme sijaitsee Maikkulan kaupunginosassa. Tarjoamme palveluitamme toimitiloissamme, sekä teemme kotikäyntejä lähikuntiin.

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa harjoitellaan lapsesi arjessa tarvitsemia taitoja ja valmiuksia. Näitä taitoja ovat esimerkiksi hienomotoriikan ja hahmottamisen taidot, käyttäytymiseen liittyvät taidot, sosiaaliset taidot sekä tunnetaidot. Muita tärkeitä taitoja ovat muun muassa pukeutumis-, ruokailu- ja leikkitaidot. Taitoja ja valmiuksia harjoitellaan toimintaterapiassa leikinomaisesti ja tavoitteellisesti. Terapiassa käyttämiämme menetelmiä ovat erilaiset pelit, leikit, rakentelut, askartelu ja arkitilanteet jne. Esimerkiksi lapsen pukeutuminen/riisuminen tai vessassa käyminen voivat olla terapian tavoitteita, jolloin niitä on luontevaa harjoitella lapsen kanssa terapiakäyntien yhteydessä.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Lapsesi toimintaterapia voi toteutua myös Sensorisen Integraation terapiana (SI). SI-terapiasta saat lisää tietoa kotisivuiltamme ja Sity Ry:n internetsivuilta. Toimintaterapian alkaessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilölliset tavoitteet, joita toimintaterapiassa tullaan harjoittelemaan. Lapsesi toimintaterapian kokonaisvaltaiset tavoitteet ovat yleensä laadittu kuntoutuksesta vastaavalla taholla (OYS, terveyskeskus ym.). Terapiajakson alkaessa sovimme vielä tarkemmat osatavoitteet yhdessä teidän kotiväen ja lapsen kanssa toimivien lähi-ihmisten kanssa.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Lapsesi toimintaterapia voi tavoitteista ja maksusitoumuksen päätöksestä riippuen toteutua esimerkiksi toimitiloillamme, kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasten toimintaterapiassa korostuu vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Toimiva terapiasuhde edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien ja muiden lapsen kanssa toimivien henkilöiden kanssa.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä