Medifamilia Oy KELA moniammatillinen yksilökuntoutus: Lasten neurologinen, neuropsykiatrinen (kehityksellinen) häiriö

 • psykiatri
 • psykologi
 • fysioterapeutti
 • puheterapeutti
 • toimintaterapeutti
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Neurologinen kuntoutus
Kelan palveluntuottaja
Kotisivu http://medifamilia.fi/
Logo: Medifamilia Oy KELA moniammatillinen yksilökuntoutus: Lasten neurologinen, neuropsykiatrinen (kehityksellinen) häiriö

Kuvaus

Neurologinen ja yleispalvelulinja, lapset ja nuoret

Medifamilia, Oulu ja Nokia

 • harkinnanvarainen ja vaativa

Medifamilia, Hyvinkää

 • harkinnanvarainen

 

Kohderyhmä: 0–18(–25)-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on tehostetun ja moniammatillisesti toteutettavan yksilökuntoutuksen ajankohtainen tarve

 • neurologisen, neuropsykiatrisen ja muun kehityksellisen sairauden vuoksi (kehityshäiriö, kehitysviive,)
 • muun sairauden tai vamman vuoksi

Tavoitteet: Kuntoutuksessa kartoitetaan kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa kuntoutujan kokonaistilanne ja etsitään konkreettisia, arkea tukevia ratkaisuja. Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutujan  iänmukainen suoriutuminen ja erilaiset toimintaympäristöt. Kuntoutuksen yleisenä tavoitteena on itsetunnoltaan vahvistunut, omat vahvuudet ja haasteet  aiempaa paremmin tunnistava kuntoutuja. Kuntoutuksen aikana kuntoutuja itse, hänen perheensä ja lähiympäristönsä ovat saaneet tukea itse määrittelemiinsä pulmatilanteisiin, sekä voimavaroja arkeen.

Toteutus: Kuntoutus toteutetaan moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Lapsen omainen tai  perhe osallistuu kuntoutusjakson toteutukseen; näkökulma kuntoutuksen on perhelähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Nuoren kuntoutujan omainen tai omaiset osallistuvat kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutukseen voi osallistua avomuotoisesti, jolloin kuntoutuja osallistuu kuntoutuspäivään kotoa käsin, tai laitosmuotoisesti kuntoutuspaikassa yöpyen. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä, toiminnallisia menetelmiä hyödyntäviä tapaamisia sekä ryhmämuotoista, vuorovaikutustaitojen harjoittelua sekä vertaistukea mahdollistavaa toimintaa.

Kesto: enintään 15 vuorokautta (harkinnanvarainen) / 23 vuorokautta (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) kahdessa tai kolmessa jaksossa

Ajankohta: Jaksojen ajankohdat sovitaan yksilöllisesti palvelutuottajan kanssa. Jaksoja toteutuu lähes viikoittain.

Moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta löytyy lisätietoja myös Kelan sivuilta

https://www.kela.fi/moniammatillinen-yksilokuntoutus

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä