Medifamilia Oy Toimintaterapia

  • toimintaterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
  • Lasten ja nuorten toimintaterapia
  • Ryhmäterapia
  • Yksilöterapia
  • Päiväkotikäynnit
  • Kotikäynnit
Kelan palveluntuottaja
Kotisivu http://medifamilia.fi/
Sukupuoli nainen
Logo: Medifamilia Oy Toimintaterapia

Kuvaus

 

Yksilötoimintaterapia

Medifamilia, Tampere

Yksilötoimintaterapia: Yksilöllisessä toimintaterapiassa vahvistetaan lapsen tai nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Terapian avulla lapsi tai nuori kehittyy ja pystyy ottamaan taitojaan käyttöön laaja-alaisesti leikeissä, harrastuksissa, päiväkodissa, koulussa kuin myös itsestä huolehtimisen taidoissa.

Paikka: vastaanottokäynnit tai käynnit kotona, päiväkodissa tai koulussa

 

Ryhmätoimintaterapia

Medifamilia, Tampere

Ryhmätoimintaterapia: Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa on mahdollisuus harjoitella mm. sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä saada myönteinen kokemus itsestä ryhmän jäsenenä.

Terapeuttimme toimivat sosiaalisissa tilanteissa ohjaajina, jotka valitsevat kullekin ryhmälle terapeuttiset ja tavoitteisiin johtavat toiminnan muodot.

 

Ryhmäkoot

Pienimmillään ryhmä voi tarkoittaa yhden terapeutin ohjaamaa kahden asiakkaan yhteistyötä.

Kahden terapeutin ohjaamassa ryhmässä on 4–6 asiakasta.

Opitut taidot arkeen

Jotta ryhmässä opitut taidot siirtyvät arkeen, yhteistyö arkiympäristöjen kanssa on erityisen tärkeää. Siksi ohjauskäynnit ja verkostoyhteistyö ovat olennainen osa ryhmäkuntoutustamme.

ART-ryhmät

Hyödynnämme ryhmissä tarvittaessa ART-menetelmää (Aggression Replacement Training), jonka avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, aggression hallintaa ja moraalista päätöksentekoa.

Menetelmän avulla lapsille ja nuorille annetaan vaihtoehtoja aggressiiviselle käyttäytymiselle sekä mahdollisuus harjoitella uusia taitoja yhdessä.