Mari Into

 • lyhytterapeutti
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Stressi
 • Suru
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Yksilöterapia
Puhelin 0452526410
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Pyrin luomaan lämpimän, sallivan, läpinäkyvän ja välittömän yhteystyösuhteen asiakkaan ja terapeutin välille. Käytän työssäni joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Olen psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja aikuisten kognitiivisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa, valmistun 11/22. Teen myös työnohjausta. Etäterapiamahdollisuus. Terapiaistunnolla on välillä mukana terapiakoira Frida. Frida on kaikkia rakastava havannankoira.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Työkokemusta psykiatrian eri paikoista avo- ja osastohoidosta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta yli 25 vuoden ajalta rivityöntekijänä ja lähiesimiehenä. Olen työskennellyt järjestössä syrjäytymisuhan alla olevien nuorien parissa tukiasunnoilla ja kriisityöntekijänä kriisikeskuksessa. Olen opiskellut myös työnohjausta, kriisi-interventioita ja johtamista (mm Jet).