Katri Niemi

 • seksuaaliterapeutti
 • seksuaalineuvoja
Profiilikuva: Katri Niemi
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Elämänkriisi
 • Haluttomuus
 • Miesten seksuaalisuus
 • Naisten seksuaalisuus
 • Seksuaalineuvonta
 • Seksuaalisuuden moninaisuus
 • Seksuaalisuus ja raskaus
 • Seksuaaliterapia
 • Uupumus
Erikoistumiset
 • Elämänkriisi
 • Haluttomuus
 • Miesten seksuaalisuus
 • Naisten seksuaalisuus
 • Seksuaalineuvonta
 • Seksuaalisuuden moninaisuus
 • Seksuaalisuus ja raskaus
 • Seksuaaliterapia
 • Uupumus
Puhelin 040 329 4686
Kotisivu https://terapianiemi.webnode.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan etä- ja lähivastaanoton kautta terapiapalveluja: keskustelutukea erilaisiin elämäntilanteisiin, seksuaaliterapiaa, seksuaalineuvontaa. 
 • Asiakkaiden mukaan olen helposti lähestyttävä, minulle on helppo puhua ja laitan ajattelemaan. Palautteen mukaan minut koetaan luotettavana ammattilaisena. Olen sitkeästi rinnalla vaikeissakin vaiheissa ja sitä kautta annan toivoa, uutta perspektiiviä asiakkaiden tilanteeseen. Otan vastaan yksilöasiakkaita ja pariskuntia.
 • Seksuaaliterapian ja -neuvonnan lisäksi annan terapeuttista keskusteluapua ahdistus, paniikki- ja masennusoireisiin,elämän kriiseihin sekä ihmisuhteisiin ja itsetuntoon liittyviin kysymyksiin. On mahdollista varata aika myös silloin, kun haluat pohtia esimerkiksi elämänmuutoksia, etsit uutta suunta työ- tai henkilökohtaisessa elämässä ja koet, että asiasta keskustelu selkiyttäisi omaa päätöksentekoasi.
 • Etä- ja lähivastaanotto, lyhyet ja pitkät terapiat
 • Keskustelut ovat luottamuksellisia, ne ovat hyvä tapa hakea terapeuttista apua ilman diagnoosia ja tietojen kertymistä terveydenhuollon tietojärjestelmiin. 
 •  
 • Työni lähtökohta on toivon vaaliminen, asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen huomioon ottaminen sekä hänen omien tavoitteidensa ja hyvinvoinnin tukeminen. 
 • Seksuaalisuuteen liittyviä teemoja kohtaan laidasta laitaan: toiminnallisia häiriöitä, seksuaalisen halun vaihtelu, suhteiden kommunikaatioon ja omien mieltymyksien ilmaisuun liittyviä kysymyksiä. Seksuaalisen identiteetin pohdinta, seksuaalisen nautinnon, yksinäisyyden, hyväksikäytön, vastikkeelliseen seksin ja addiktoituneen seksikäyttäytymisen aihepiirit nousevat esiin, samoin asiakkaiden tarve pohtia omien arvojensa mukaista seksuaalisuuden toteuttamista. Yhteydenoton syynä ei aina tarvitse olla ongelmallinen tilanne, vaan seksuaalisuuden osa-alueeseen voi haluta panostaa enemmän osana yleisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Tällöin voidaan käydä läpi esimerkiksi tutkittua tietoa niistä tekijöistä, joita on todettu olevan osa upeaa seksikokemusta sekä vahvistaa /löytää niitä omassa elämäntilanteessa.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Minulla on pitkä työkokemus Sote-alalta; sosiaalihuollon tehtävistä sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Laitoskuntoutuksessa olen toiminut yksilö - ja perhekuntoutuksessa ja avohoidon puolella tehnyt vastaanottotyötä ja jalkautuvaa työtä kohderyhmänä nuoret aikuiset ja työikäiset. Vahvuuteni on pitkä kokemus terapeuttisesta työstä ja toimimisesta lähellä ihmisen arkea käytännönläheisellä otteella. Seksologian alan tehtävissä olen toiminut vuodesta 2014 lähtien. 

*Erityisosaamisala terapeuttisessa työskentelyssä

- aine- ja toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyvät kysymykset, hengellisyyteen/ uskonnollisuuteen liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden vaikutuksen ymmärrys ja hallinta, rikosseuraamusasiakkaat

Koulutus

Koulutus :Diakoni, laillistettu sosionomi, Seksuaaliterapeutti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), (Tampereen ammattikorkeakoulu)

Lisäkoulutusta

Mentalisaatioterapian opintoja-Mentalisaatioterapianperusteet: mentalisointi omassa ja hoitotyössä-Mentalisaation jatkokoulutus: mentalisoiva työote yksilö ja ryhmätilanteissa-Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön

Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot

Traumakoulutusta, Työvälineitä trauman hoitoon-Dissosiaation tunnistaminen-Vakauttamisen eri muodot-Traumaterapiaprosessi-Työvälineitä hoidon eri vaiheisin

Mielenterveyden ensiapu koulutusta

Retkahduksen ehkäisyohjelma (MBRP)- Koulutus antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia soveltaa uuden polven kognitiiviseen terapiaan sisältyvää tietoisuustaitoihin pohjautuvaa retkahduksen ehkäisyohjelmaa (MBRP) osana mielenterveys- ja päihdetyön palveluja.

-Motivoivan haastattelun koulutuksia ym. vuorovaikutukseen ja terapeuttiseen kohtaamiseen liittyviäkursseja ja koulutuksia.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Etävastaanotto, puhelinterapia

Vastaanottotila: Tampere