Eija Kilpeläinen

 • seksuaalineuvoja
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Psyykkinen työkyky
 • Seksuaalineuvonta
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
Puhelin 0401420118
Kotisivu http://www.terapiahetki.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)

Interpersoonallisen psykoterapian koulutus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 

Psykoterapeutti koulutettava, valmistuminen 12/22

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Pitkä kokemus nuorten ja aikuisten mieliala- ja ahdistusoireiden sekä erilaisten elämänhallinnan, ihmissuhteiden ja elämäntilannemuutosten parissa.

Integratiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa 2019–2022 (Kelan palveluntuottaja vasta valmistumisen jälkeen) voit varata ajan koulutusasiakkaaksi lyhyeen sekä pitkäkestoiseen terapiaan, tuki- tai kriisikäynnille tai ohjaus- tai neuvontakäynnille.

Kokemusta työskentelystä nuorten ( yli 18-v.) ja aikuisten parissa psykiatrian poliklinikalla noin 15- vuodelta toteuttaen siellä eri mittaisia terapeuttisia hoitoja. Tavallisia syitä varata aika vastaanotolle ovat esimerkiksi mieliala- ja ahdistusoireet, elämänhallinnan ja ihmissuhteiden alueella ilmenevät ongelmat sekä elämän muutos- ja kriisitilanteet. Täydennyskoulutuksena mm. seksuaalineuvojan-, ratkaisukeskeisen lyhytterapian sekä interpersoonallisen psykoterapian lisäkoulutukset.

Pidän tärkeänä toimivan yhteistyön rakentamista asiakkaan kanssa sekä minulla on lämmin ja myötätuntoinen työskentelyote. Työskentelyn viitekehys on integratiivinen.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottotila Pieksämäellä. Tarjolla myös etävastaanottoa.