Ria Tuomas-Kettunen

 • ihminen tavattavissa -terapeutti
Profiilikuva: Ria Tuomas-Kettunen
Erikoistumiset
 • Unettomuus
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Stressi
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
 • Psykosomatiikka
 • Kognitiivinen lyhytterapia
Erikoistumiset
 • Unettomuus
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Stressi
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
 • Psykosomatiikka
 • Kognitiivinen lyhytterapia
Puhelin 040 742 8653
Kotisivu http://www.kiiruhdahitaasti.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, ruotsi, englanti, ranska

Kuvaus

Ihminen tavattavissa -terapeuttina ja mentorina tarjoan sinulle terapeuttista keskustelua, ohjausta ja tukea. Ennen kaikkea pyrin olemaan ihminen ihmiselle. Nelivuotisen laajan kokemuksellisen ja teoreettisen koulutukseni ansiosta minulla on monipuolisia valmiuksia asiakkaani kohtaamiseen ovat asiakkaani tarpeet, taustat tai tilanteet millaisia tahansa. Koulutukseni ja tarjoamani terapeuttisen työskentelyn vaikuttavuus perustuu integratiivisuuteen eli eri terapiasuuntausten mielekkääseen yhdistämiseen sekä vuoropuheluun asiakkaani kanssa. Saan ammatillista työnohjausta tekemääni terapeuttiseen asiakastyöhön ja pidän sitä oman hyvinvointini, työni laadullisuuden ja asiakkaani prosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Ihminen tavattavissa -terapeuttina toimintani on luonnollisesti poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumatonta terapeuttista toimintaa.

Lopettelen parhaillaan opintojani kognitiivisen lyhytterapian koulutusohjelmassa (Integrum) ja teen asiakasharjoitteluun liittyvää lopputyötäni. Koulutus antaa minulle entistä syvemmät tiedolliset ja taidolliset valmiudet soveltaa kognitiivisen ja integratiivisen terapian työtapoja osana asiakastyötäni. Kognitiivisen lyhytterapian keskiössä on ajatusten ja tunteiden saumaton liittyminen toisiinsa. Kun työstämme ajatuksiamme, myös tunnekokemuksemme muuttuvat ja elämänlaatumme paranee.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Ihminen tavattavissa -terapeutti (Addicta Oy/Ab, nelivuotinen integratiivisen terapian koulutusohjelma, valmistumisvuosi 2016)


Kognitiivinen terapeutti (Integrum, kognitiivisen (lyhyt)terapian ja integratiivisen terapian 2,5 vuotinen koulutusohjelma, valmistumisvuosi 2020)


Sosiodynaaminen yksilöohjaus (Amiedu 2002-2003)

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista