Olivia Fränti

 • ihminen tavattavissa -terapeutti
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Narsismi
 • Stressi
 • Tietoisuustaidot
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Kehollisuus
Puhelin +358407540719
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Mielen ja kehon yhteys; niin mahdollisten eri elämäntilanteiden haasteiden esille tuojana kuin parantavana voimana on sydäntäni lähellä. Keholla on uskomaton kyky kertoa kehotuntemusten ja –reaktioiden kautta mielen tilasta ja tätä kunnioitan työssäni.

Ihminen Tavattavissa terapeuttiharjoittelijuuteni elementteinä ovat ammatillinen tutkittu tieto, vuorovaikutuksellisuus ja inhimillinen ote työskentelyssä. Tarjoamani terapeuttinen keskustelu- ja toiminnallinen apu voi auttaa hahmottamaan eri elämäntilanteissa mistä olet tullut, kuka olet nyt ja mihin olet menossa.

Ihminen tavattavissa -terapeuttikoulutus on Tommy Hellstenin perustama koulutusohjelma, joka pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutusohjelman lähestyminen on hyvin integratiivinen ja se on ottanut vaikutteita lukuisista muista terapian suuntauksista kuten psykodynaamisesta terapiasta, psykodraamasta, psykosynteesistä, hahmoterapiasta ja kognitiivisesta terapiasta.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista