Resis Oy

 • toimintaterapeutti
 • sosionomi
 • työnohjaaja
 • kuntoutuksenohjaaja
 • positiivisen psykologian harjoittaja
Profiilikuva: Resis Oy
Erikoistumiset
 • Psyykkinen työkyky
 • Työnohjaus
 • Itsetuntemus
 • Tietoisuustaidot
 • Ammatillinen kuntoutus
Erikoistumiset
 • Psyykkinen työkyky
 • Työnohjaus
 • Itsetuntemus
 • Tietoisuustaidot
 • Ammatillinen kuntoutus
Puhelin +358 4498 490 81
Kotisivu http://www.resis.fi
Sukupuoli mies
Kielet suomi

Kuvaus

Nimi Resis tulee sanoista “Rehabilitation sisters” eli kuntoutussiskot. Yrityksen taustalla vaikuttavat siis kaksi sisarusta, Hanna Ikonen ja Mari Granholm. Nimi viittaa myös sanaan “resilienssi = selviytymiskykyisyys”. Resilienssin ajatellaan yhdistävän useimpia sitkeinä pidettyjä ihmisiä. Resilienssiin liittyvät optimismi, selviämishalu, omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto sekä avun hakeminen läheisiltä tai viranomaisilta. Resilientti ihminen pitää itseään selviytyjänä, ei uhrina, ja hän näkee omat vaikutusmahdollisuutensa hankaluuksien keskelläkin. Työelämässä resilienssi antaa voimavaroja, kun haastavissa tilanteissa ihminen osaa turvata myös muiden apuun. Resilienssi on myös vahvuus jota voi kasvattaa, kun ihminen kohtaa haasteita. (Lähde:Mielenterveyden keskusliitto)


Meillä Resiksellä on tavoitteena lisätä asiakkaan resilienssiä asiakasprosessin ohessa. Tarjoamme laajan työkalupakkimme asiakkaidemme käyttöön ja pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle ne työkalut, joiden avulla työuran jatkaminen on mahdollista.


Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Resis Oy tuottaa ammatillisen kuntoutuksen, työllistymisen, työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen palveluita. Tuemme asiakkaitamme kohti merkityksellistä työelämää.


Tuotamme palveluita vakuutus- ja työeläkeyhtiöille, julkishallinnolle sekä yksityisille yrityksille ja henkilöille. Toimimme Pohjois-Pohjanmaalta käsin. Suojatun etäyhteyden avulla tavoitamme asiakkaat sijainnista riippumatta.


Asiantuntijuutta meillä on toimintaterapian, työllistämispalveluiden, kuntoutuksen ohjauksen, sosiaaliohjauksen, työhyvinvoinnin sekä työnohjauksen parista.


Työskentelymme taustalla vaikuttavat vahvasti positiivinen psykologia ja EASEL® - työmuoto. Tarjoamme myös räätälöityjä asiantuntijapalveluita ja järjestämme esimerkiksi vahvuuksien kartoitukseen pohjautuvia yksilö ja ryhmävalmennuksia. Kaikki osaamisemme nojaa vahvaan tieteelliseen tutkimukseen.


Yrityksenä pyrimme jatkuvasti kehittymään ja asiakkaan kohtaaminen on meille keskiössä.


Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Logo: Resis Oy