Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Sofia Hämeenkorpi

Sofia Hämeenkorpi

Terapeutin profiili »

Pidän asiakas- ja perhelähtöistä työskentelyä ensiarvoisen tärkeänä työssäni. Koen, että asiakkaan ja hänen lähiverkostojensa on tärkeää olla mukana niin toimintaterapiaprosessin suunnittelussa, toteutuksessa kuin sen vaikuttavuuden arvioinnissakin.

Kohtaan asiakkaat aina ainutkertaisina yksilöinä ja pyrin toteuttamaan toimintaterapiaa aina näyttöön perustuvan ja uusimman tiedon sekä toimintalähtöisen työotteeni kautta.

Työssäjaksamista huomioin monipuolisella liikunnalla sekä ohjaan joukkuevoimistelua. Kotoani löytyy myös Sulo-kissa.