Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

Olen koulutukseltani toimintaterapeutti AMK sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Valmistuin keväällä 2010 myös seksuaalineuvojaksi. Toteutan toimintaterapiaa kaikenikäisille niin yksilöllisesti kuin ryhmämuotoisena.

Työkokemustani olen kartuttanut sairaaloiden trauma- ja kirurgianosastoilla sekä psykiatrisessa sairaalassa kaiken ikäisten kuntoutujien kanssa. Lisäksi olen työskennellyt lasten sopeutumisvalmennuskursseilla, työikäisten parissa mielenterveystoimistossa sekö ikääntyneiden kanssa vanhainkodeissa ja kuntoutuskeskuksissa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana tein töitä nuorisotiloilla ja kuntien nuorisotyössä.

Koulutusten avulla pyrin pitämään yllä ammattitaitoani sekä haluan asiakkailleni uusimpia näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä. Kehitän työtäni jatkuvasti. Yritykselle on laadittu laatukäsikirja, joka ohjaa parantamaan ja kehittämään työtä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Laadukas työ vaatii ammattitaitoisen ja jaksavan henkilökunnan, omaa ja työntekijöiden jaksamista huomioin säännöllisellä tyonohjauksella sekä harrastamalla vapaa-ajallani monipuolista liikuntaa.