Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

Olen matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Kohtaan asiakkaat lämmöllä ja herkkyydellä ja eri näkökulmia arvostaen. Toimin asiakkaideni kanssa yksilöllisesti, heidän toiveita ja tavoitteita arvostaen. Valmennus- ja terapiatyön lähtökohtana pidän turvallisen tilan luomista. Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että koet itsesi kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Vahvuutenani on etsiä ratkaisuja sieltä, mistä niitä ei aina osaisi etsiä.