Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

Lämpimästi tervetuloa lähi- tai etävastaanotolleni.

Työterveyden ammattiosaajana edistän aikuisten terveyttä ja hyvinvointia vaikuttamalla ajatteluun, toimintatapoihin, vahvuuksiin ja voimavarojen hyödyntämiseen erilaisissa muutoksissa terapeuttisen keskustelun-, kehollisuuden- ja terveiden elämäntapavalmennusten keinoin. 

Tarjoan sinulle luottamuksellista apua

- Työhyvinvoinnin lisäämiseen

- Itsesi kehittämiseen,

- Kriisien kohdatessa, haastaviin elämänvaiheisiin

- Matalankynnyksen keskusteluun.

Lyhytterapia on myös tehokas keino yhdistää elämäntapamuutosvalmennukseen esim painonhallinnassa, jossa lisäksi voi olla ratkaistavana itsetunto- ja tunnemaailman vaikutuksia syömiseen sekä kehokuvaan. 

Yksilöllinen mielenvoiman kehittäminen sekä tarvittaessa siihen liitettävä valmennus oikeanlaiseen ravintoon ja liikuntaan edistävät jaksamista työssä, yksityiselämässä, antavat vastustuskykyisemmän kehon ja sielun terveyden.

Minulla on valmiudet yhdistää tämä kokonaisuus halutessasi ja auttaa sinua aitoon kokonaisvaltaiseen toivottuun muutokseen.

Käyttämäni ratkaisukeskeinen lyhytterapia painottuu lähtökohtaisesti nyt hetkestä asetettuja tavoitteita ja ratkaisuja kohti.

Työskentelymenetelmänä keskustelun lisäksi käytössäni on mielen ja kehon yhteyttä vahvistava kehollinen työskentely, jolla lisätään itsetuntemusta ja -luottamusta, puretaan kehoon jääneitä tunteita, löydetään sanaton viestintäkanava, synnytetään uusia kasvun ja kehityksen alkuja mielenliikkeisiin sekä uusia oivalluksia, voimaantumista, stressin purkua/hallintaa, levollisuuden löytämistä ja kehollisia vahvistavia kokemuksia.