Meillä kaikilla on tunnelukkoja

Kuva: Meillä kaikilla on tunnelukkoja

Meillä kaikilla on tunnelukkoja – enemmän tai vähemmän – heikkoja, vahvoja ja kaikkea siltä väliltä. Skeematerapian mukaan tunnelukkoja on 18 erilaista ja esimerkiksi tunnelukkotestien avulla voidaan selvittää, mitä ne kenelläkin ovat. Tunnelukot syntyvät meihin etupäässä lapsuuden ja nuoruuden aikana, kun meidän perustarpeemme eivät tule kohdatuiksi ”oikealla tavalla”. Tuolloin tunnelukot syntyvät ikään kuin suojaamaan meitä ja auttamaan selviytymisessä. 

Meillä kaikilla on käytössämme monia selviytymiskeinoja, joiden avulla olemme oppineet tulemaan toimeen tunnelukkojemme kanssa. Selviytymiskeinot voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan:

  1. Suojautujan moodi (pakenija, välttelijä)
  2. Mukautujan moodi (alistuja, jähmettyjä)
  3. Ylikompensoijan moodi (hyökkääjä, taistelija)

Selviytymismoodien tarkoitus on suojata meitä haavoittuvuudentunteiltamme. Lapsuudessamme ja nuoruudessamme nämä selviytymismoodit olivat keinojamme pärjätä vaikeissa tilanteissa. Selviytymismoodien runsas käyttö aikuisuudessa aiheuttaa kuitenkin meille ongelmia niin itsemme kuin muidenkin kanssa.

Omien tunnelukkojen ja selviytymiskeinojen tiedostaminen ja kohtaaminen ovat ensiaskel niistä vapautumiseen. Omien tunnelukkojen oivaltaminen ei välttämättä ole vaikeaa, mutta vanhojen toimintamallien, ajatusten ja uskomusten muuttaminen voi vaatia kärsivällisyyttä ja lujaa lempeyttä itseään kohtaan. Tunnelukot saavat meidät luuleman, että ne ovat osa identiteettiämme, vaikka näin ei oikeasti olekaan..   

Tunnelukkotyöskentelyssä asiakas saa käydä läpi tilanteita, jotka yleensä aktivoivat hänen tunnelukkojaan. Autan asiakasta tiedostamaan, mitä tuntemuksia tuolloin herää, mitä ajatuksia nousee ja millä tavalla hän toimii (miten selviytyy). Tunnelukon taustalta voi löytyä esimerkiksi omilta vanhemmilta lähtöisin olevia ajattelutapoja (esim. vaativa vanhempi) sekä oman sisäisen lapsen selviytymiskeinoja (esim. kiltteys). Tunnelukkoja voidaan työstää löytämällä itsestä Aikuinen, joka voi alkaa puolustamaan ja hoivaamaan haavoittunutta Sisäistä lasta. 

Tunnelukkojaan voi työstää myös itsenäisesti. Monille on ollut apua Kimmo Takasen kirjoista Tunne lukkosi tai Murra tunnelukkosi. Usein kuitenkin terapeutin apu ja tuki nopeuttaa ja selkeyttää omaa prosessia sekä auttaa löytämään niitä ydintunnelukkoja, jotka itseltä saattavat jäädä piiloon. Meidän voi olla helppoakin löytää ns. pinnalla olevat tunnelukot, mutta niiden syntymekanismi ja sitä kautta syvimmät haavat voivat olla niin kivuliaita, että tarvitsemme toisen ihmisen antamaa turvaa ja hyväksyntää, jotta voimme ne kohdata.

Olen kirjoittanut tunnelukoista myös omassa blogissani:  https://kultasyke.fi/tunnelukot-pahkinankuoressa/ 

 

 

 

 Hei, olen 60-vuotias oululainen, Kultasykkeen perustaja. Yritykseni nimi tulee nimestäni (KuljuTarja) ja sanasta Syke, joka tässä yhteydessä kuvaa syvyyttä ja keveyttä, yhtä aikaa ja erikseen. Tavoitteenani on auttaa ja tukea ihmisiä heidän omassa kasvuprosessissaan – syvästi, mutta kevyesti – kohti lempeämpää suhdetta itseensä, elämään ja toisiin ihmisiin. Omat koetut haasteeni ja niiden kautta kasvaminen tekevät minusta sekä kokemusasiantuntijan että ammattiauttajan. Erityisesti koen pystyväni auttamaan, mikäli koet stressiä, uupumusta, ahdistusta, masennusta, riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteita.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiani sisältää voimavaraistavien keskustelujen lisäksi ohjausta tunne- ja kehotietoisuuteen, joiden avulla on mahdollista löytää se todellinen aito minuus, joka usein on piilossa niiden rajoittavien ja maahan lyövien uskomusten ja mielentarinoiden takana . Lisäksi teen (lähihoitoina) Brain Relief -kosketushoitoja, jotka auttavat tasapainottamaan hermoston ylivireystilaa ja sitä kautta tukevat kehon omia paranemismekanismeja. Voit lukea hoidosta lisää täältä: https://brainrelief.fi/brain-relief-hoito/

Työnohjauksissani yhdistyy lyhytterapia ja työnohjaus eli tarjoan lyhytterapeuttista työnohjausta tilanteisiin, joissa työntekijä tarvitsee tukea esimerkiksi stressin, uupumuksen, kiusaamisen tai vuorovaikutusongelmien suhteen. Tuolloin työntekijällä on mahdollisuus käsitellä tilannettaan ja kokemuksiaan myös henkilökohtaisella tasolla. Voit lukea tästä lisää:  https://kultasyke.fi/lyhytterapeuttinen-tyonohjaus/