Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Sami Somiska

Sami Somiska

Terapeutin profiili »

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ammatillinen erityisopettaja. Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Valmistuminen 12/2023. 

Terapiassa kartoitamme syitä asiakasta vaivaaviin tilanteisiin ja etsimme ratkaisuja niihin. Itse terapia keskittyy paljolti tunteiden tarkasteluun ja tutkimiseen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan kanssa pääsemään eroon hankalista, vaivaavista ja elämää haittaavista tunnekokemuksista. Vastaavasti vahvistamme tunteita, jotka antavat itseluottamusta ja lisäävät elämän mielekkyyttä.

Olen terapeuttina empaattinen ja kuunteleva. Työskentelytapani on aktiivinen mutta asiakkaalle tilaa antava. Minulle on tärkeää hyväksyä asiakkaan tilanne sellaisena kuin hän tuo sen terapiaan. Psykoterapiassa teen työtä asiakkaan kanssa luottamuksellisessa ja turvallisessa yhteistyösuhteessa, jossa on tärkeää asiakkaan oma kokemus.Lähtökohtana on, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla aktiivinen toimija omassa terapiaprosessissaan.

Henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitani ovat tunnefokusoitunut terapia ja skeematerapia, joita sovella työskentelyssäni. Integratiivisessa terapiassa toimitaan joustavasti ja valitaan toimintatapa asiakkaan tilanteen mukaan. Käytän joustavasti erilaisia tekniikoita (muun muassa elämänjana, tuolityöskentely, tunnesilta, mielikuvat, kirjeet), joiden käyttö arvioidaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Etenemistahti riippuu niinikään asiakkaan tilanteesta ja päätämme sen yhdessä hänen kanssaan.