Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Riikka Ylikoski

Riikka Ylikoski

Terapeutin profiili »

Opiskelen viimeistä vuotta kognitiivista psykoterapiaa Jyväskylän yliopistossa, taustakoulutuksena sairaanhoitaja AMK. Tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa sekä psykoterapiaopintoihin liittyvää pitkää ja lyhyttä työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Minulla on kymmenen vuoden kokemus päihderiippuvaisten kanssa työskentelystä. Tutuksi ovat tulleet myös muut riippuvuudet (peli-, läheis-seksi-shoppailu ym riippuvuudet), mielialahäiriöt, ahdistus, masennus, paniikkihäiriö, itsetunto-onglemat, kaltoinkohtelu ja traumaattiset elämänkokemukset.  Tasa-arvoinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on tärkein lähtökohta luottamukselle, jonka rakentumisen terapiasuhde vaatii. Ajattelen asiakkaan olevan oman tilanteensa paras asiantuntija. Yhdessä pyrimme jäsentämään, saamaan ymmärrystä ja löytämään ratkaisuja hankaluutta aiheuttaviin tilanteisiin, niihin liittyviin ajatuksiin ja niissä herääviin tunteisiin sekä haitallisiin toimintamalleihin. Yhteistyössä valitaan kognitiivisesta työkalupakista keinot, joilla lähteä viemään asioita eteenpäin ratkaisun suuntaan. Toisille sopivat kirjalliset välitehtävät, toiset saattavat hyötyä enemmän mielikuva- tai altistusharjoituksista. Terapian aluksi hahmotellaan konkreettiset tavoitteet, jolloin terapian etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan kaiken aikaa seurata. Terapia tähtää elämää helpottavaan muutokseen työskenneltäessä itselle haitallisten toimintamallien, asenteiden tai ajatusmallien kanssa. Siinä haluan olla sinua auttamassa. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolle!