Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Anu  Vesaniemi

Anu Vesaniemi

Terapeutin profiili »

Tarjoan psykoterapiapalveluita yksilöille, perheille ja pariskunnille. Työskentelyssäni pidän tärkeänä luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen rakentamista, asiakkaan oman toimijuuden tukemista, dialogista ja reflektiivistä työotetta sekä kuulluksi tulemista. Turvallinen ja aito terapiasuhde luo pohjan terapiaprosessille, jossa on mahdollista pysähtyä ja asettua tarkastelemaan elämän eri osa-alueita. Pyrkimyksenä on yhdessä tutkien luoda uusia, vaihtoehtoisia näkökulmia jäsentämään asiakkaan elämäntarinaa.

Pidän merkityksellisenä aitoa läsnäoloa ja kunnioittavaa kohtaamista.  Työskentelen yhdessä asiakkaan kanssa niin, että hänen omat voimavaransa tulisivat esille ja vahvistuisivat. Työskentelyni painopiste on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja suhteiden tarkastelussa; miten asiakas on suhteessa itseen, suhteessa toisiin ihmisiin, työhönsä jne.

 

Minulla on KELA- pätevyydet perheiden ja pariskuntien kuntoutuspsykoterapian antamiseen.