Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Kirsi Ahlqvist

Kirsi Ahlqvist

Terapeutin profiili »

Työskentelyni terapeuttina perustuu luottamuksellisen hoitosuhteen rakentumiseen. Yksilön kunnioittaminen tarpeineen ja vahvuuksien näkeminen ovat keskeiset huomion kohteeni.  Korostan eri näkökulmien kuulemisen merkitystä ja lähiverkoston mukaan ottamista toivotun muutoksen mahdollistumiseksi. Elämänhallinnan vahvistaminen on keskeinen tavoite työskentelyssä. Ilmiöiden ja asioiden tarkastelussa on mahdollista löytää ja vahvistaa voimavaroja. Henkilöä arvostavalla otteella on mahdollista tarkastella ongelmia asioina niin, ettei niitä nähtäisi ihmisessä osana persoonaa. Kerrotun ja kuullun perusteella syntyy tavoitteellinen työskentely kohti muutostoiveita.