Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Paula Kähkönen

Paula Kähkönen

Terapeutin profiili »

Toimintani ytimessä on ajatteluun, toimintatapoihin, vahvuuksiin ja voimavaroihin perehtyminen. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on hyvin käytännönläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia elämän haasteita. Terapiatyössä työkaluina minulla on syvällinen ymmärrys prosesseista, jotka auttavat kasvamaan ihmisenä ja kirkastamaan elämän suuntaa työssä ja vapaa-ajalla. Minulle on tärkeää, että sinä tulet kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin olet, teen diagnooseista riippumatonta lyhytterapiaa. Kuuntelun taito, herkkyys ja vahva empatiakyky ovat tärkeimmät työkaluni terapiatyössä.

Kun työskentely on aktiivista ja keskittyy muutoksen kannalta tärkeimpiin asioihin, muutama kerta terapiaa voi riittää – jopa yksi kerta voi olla riittävä. Jokainen ihminen on kohdannut elämässään erilaisia vastoinkäymisiä, jotka ovat jättäneet jälkeensä kolhaisuja, vääränlaisia uskomuksia itsestä ja omista kyvyistä sekä haavoja ja arpia. Haluankin kysyä sinulta: Miltä elämäsi näyttäisi, jos asia, jonka kanssa kamppailet, ei olisi enää ongelma? Jos olisit vahvempi ja joustavampi, mitä voisit tehdä toisin?

Työnantaja / yritys voi hankkia työntekijöilleen terapiakäyntejä, jolloin terapia tukee työhyvinvointia ja ennaltaehkäisee vaikueuksia. Terapiassa käymisestä tulee luonnollinen osa työhyvinvointia.Terapiassa pyritään ennaltaehkäisemään uupumusta ja tunnistamaan stressioireita sekä etsitään voimavaroja ja vahvuuksia, jotka auttavat työelämän muutoksissa, vuorovaikutuksessa ja haasteissa. Tarjoamme palvelua kaikille yrittäjille, yrityksille ja työpaikoille, joissa tunnistetaan henkilöstön halu käydä ennaltaehkäisevässä terapiassa huolehtimassa omasta hyvinvoinnistaan. 

Valmennustalo Tempon terapiatalo on mutkaton ja lämminhenkinen lyhytterapiaa tarjoava yhteisö, josta saa tukea psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä työhyvinvointiin. Autamme löytämään yksilöllistä ja tasapainoista arkea ja työelämää edistämällä työntekijöiden, nuorten ja aikuisten hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Lisäksi erityisosaamisena tarjoamme yritysterapiaa. Tavoitteena on oman näköinen elämä sekä toimijuuden ja hyvinvoinnin säilyttäminen kaikissa elämän rooleissa.