Mitä terapiassa tapahtuu?

Mitä terapiassa tapahtuu? Miten sinä voisit hyötyä siitä?

Terapia syntyi aikoinaan havainnosta, että ihmisen huolet pienentyvät, kun hän saa jakaa ne toisen ihmisen kanssa. Toinen ihminen toimii peilinä omille ajatuksille ja tunteille. Se, että toinen kuuntelee ja ymmärtää on  yhteistä kaikille terapiamuodoille.

Myös ratkaisukeskeinen terapeutti kuuntelee ja myötäelää asiakkaan tarinaa. Kuulluksi tulemisen tunne on tärkeä osa prosessia. Ratkaisukeskeinen terapia ei kuitenkaan lähde etsimään vaikeuksien syitä vaan lähtee aktiivisesti hakemaan ratkaisua ongelmiin ja pahaan oloon.

Miten ihmeessä ratkaisu voi löytyä pahaan oloon, huonoon itsetuntoon tai  onnettomaan lapsuuteen?

Ratkaisukeskeisen ajattelun tärkein työkalu on näkökulman vaihtaminen. Kun ihminen on kovin väsynyt ja alakuloinen hän katsoo maailma tummien lasien läpi. Joskus pienikin oivallus voi saada hänet näkemään oman tilanteensa ja itsensä  toisella tavalla.

Terapeutiksi kasvamisessa minulle tärkein oivallus oli, että  tulkinta, tunteet ja toiminta liittyvät tiiviisti toisiinsa. Voimme siis vaikuttaa tunteisiimme muuttamalla näkökulmaa tapahtuneeseen tai toimimalla toisin.

Vaikeassa elämän vaiheessa käsitys itsestä ja elämästä on kovin pessimistinen. Unohdamme mitä kaikkea hyvää meillä on. Terapian tarkoitus onkin löytää asiakkaan voimavarat,  usko omiin kykyihin ja voimaan nousta vaikeasta tilanteesta. Mikään tilanne ei ole niin vaikea, ettei siitä löytyisi jotain hyvääkin.

Terapiassa terapeutti herättelee asiakasta ajattelemaan kysymyksillä, mutta ei anna itse vastauksia. Jokaisella asiakkaalla on oma polkunsa, jonka suunnan hän löytää itse.

Ratkaisukeskeinen terapiaan hakeutumisen syy ei myöskään tarvitse olla jokin ongelma. Se on myös hyvä tapa hahmottaa elämäänsä ja tulevaisuuttansa, jos selkeä suunta on  hukassa.

Terveisin Riika🤗

Profiilikuva: Riika Joutlahti

Riika Joutlahti

Terapeutin profiili »

Hei, olen 52-vuotias kahden lapsen äiti, opettaja ja  ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaterapia ei ole kelakorvattavaa, mutta se on kustannustehokasta sen lyhyen kestonsa vuoksi. 

Terapeuttikoulutuksen lisäksi minua on valmentanut työhön oma elämänkokemus ja kiinnostus mielen hyvinvointiin liittyviin asioihin. Tämä kiinnostus on olllut minulla jo ihan nuoresta asti. Olen itse käynyt aikoinaan  kolmevuotisen terapian. Terapia on vahvistanut itsetuntemustani, joka on olellista terapeuttina toimimisessä. 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa lähdetään etsimään asiakkaain vahvuuksia entisistä onnistumisista ja selviämiskokemuksista. Tämän jälkeen kuvitellaan haluttu tulevaisuus ja lähdetään yhdessä askel askeleelta pienin muutoksin kulkemaan kohti tuota haluttua hyvää oloa. Terapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija.