Millaista ilmapiiriä hengitämme? Vuorovaikutuksen haasteet parisuhteessa

Kuva: Millaista ilmapiiriä hengitämme? Vuorovaikutuksen haasteet parisuhteessa

Hengittävä parisuhde on yhtäkuin hengittävä perhe

Oletko päässyt joskus ulkopuolelta seuraamaan vuorovaikutustilannetta, jossa kahden ihmisen välillä vuorovaikutus toimii? Puhe ehkä soljuu rauhallisen sujuvasti vuorotellen eteenpäin, se tauottuu luontaisesti ja ele- ja ilmekieli puhuvat kuin samaa kieltä. Kuulijankin kehon saattaa vallata kuuntelusta rauhallinen ja hyvä olo. 

Mitä sitten kehon tasolla tapahtuu, kun seuraamme tilannetta, missä vuorovaikutus ei toimi? Jos seuraamme ristiriitaisaa tai ymmärryksen tasolla tökkivää vuorovaikutustapahtumaa, saatamme kokea ulkopuolisenakin kuuntelun raskaana. Saatamme olla varautuneita ja jopa pelokkaita tilanteen äärellä. Hengityksemme myös saattaa tuntua epämukavalta. Aivan kuin jokaisella sisäänhengityksellä meidän tulisi nousta ylämäki ja uloshengityksellä emme uskaltaisi lasketella mäkeä vapaasti alas. 

Jos hetkeksi pysähdymmekin pohtimaan hengityksen roolia vuorovaikutuksessa. Voimme ajatella mielikuvien kautta, että kun hengitämme ulos, hengitämme toisia kohti. Myös tässä alun esimerkin tapauksessa niitä rauhaisia tai riitaisia, joita seuraamme. Tai rauhaisena/riitaisena sitä vastapuolta kohti. Kun hengitämme sisään, otamme toisilta vastaan.  Hengitämme sisäämme toisen sanoja, eleitä, ilmeitä, kehonkieltä ja hengitysrytmiä. Voikin sanoa, että olemme hengityksen kautta vuorovaikutuksessa toinen toisiimme. 

Kun hengitys ja dialogi kulkee, voimme itse hyvin ja koemme olevamme turvassa, mutta myös ympäristömme voi hyvin.

Kun hengitys ja vuorovaikutus parisuhteessa takkuaa, hengitys ja kehonkieli myös suhteessa muuhun perheeseen ei useinkaan ole rauhaisaa. Kaikki tiedämme kehossa olevan tunteen esim. riidan, riittämättömyyden tai kuormituksen pyörteissä. Lihakset jännittyvät, ovat valmiina taisteluun, lamaantumiseen tai pakoon, jolloin myös hengityksen tila kapenee ja ajatukset jäävät pyörimään ympyrää. Tiedämme myös sen, miten tämä stressitilamme vaikuttaa sivullisiin. Miten ärsyttäviksi lattialla lojuvat vaatteet tai sivullisen perheenjäsenen vaatimus voivatkaan muuttua, vaikka samat asiat eivät toisessa hetkessä vaikuttaisikaan meihin näin. Parisuhteen voidessa pääasiassa hyvin tällaiset tilanteet tulevat lopulta kannatelluiksi ja omassa olossaan voi riitaisakin lopulta hellittää. Turvan tunteen ollessa parisuhteessa läsnä myös itsesäätelymme toimii nopeammin ja pystymme tyyntymään helpommin. 

Parisuhteensa kanssa pitkään kamppailleet kuitenkin kaikessa viisaudessaan usein miettivät parisuhteen stressaantuneen ja hengittämättömän tilan vaikutusta lapsiin ja toivovat tähän muutosta. Tämä onkin viisautta. Kehomme viestii hankalaa oloamme myös lapsen seurassa ollessamme, vaikka puheella koittaisimme sanoa muuta. Lapset myös oppivat ympäristöltään hengityksen ja kehollisen reagoimistavan tilanteisiin ja tunteisiin, joten omaan hengityksen kulkuun kannattaa vanhempana myös panostaa.  Tapamme reagoida ja hengittää tilanteissa ovat onneksi muokkaantuvaisia ja niihin voi vaikuttaa. 

Mitä voi ensitilassa kokeilla luodakseen kotiinsa parempaa hengitysilmapiiriä?

Voit miettiä, millainen musiikki sinua rauhoittaa? Minkä musiikin tahdissa hengityksesi luonnollisesti rauhoittuu?

Voit kokeilla tällaisen musiikin lisäämistä arjen tilanteisiin.  Voit tutkia, minkä musiikin tahdissa hengitys rauhoittuu ja helpottuu. Pidän itse myös ajatuksesta hengityksen kodista. Kotina voidaan esimerkiksi kutsua uloshengityksen jälkeistä luonnollisesti syntyvää taukoa, jolloin hengitysrytmi seisahtuu, mutta solut jatkavat hengittämistään. Parhaimmillaan uloshengityksen jälkeinen tauko tulee aivan itsestään ja tauossa on ihana viivähtää. Kaikki on hyvin!

 

Miten ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan tukea parisuhdetta?

Samoin kuin yksilöterapiassa lyhytterapian ja psykoterapian erot liittyvät ongelman laajuuteen ja ihmisen toimintakykyyn pulmansa kanssa. Lyhytterapia voi esimerkiksi auttaa, kun haasteet tai mielen myllerrykset nostavat päätään ensimäisiä kertoja ja ihmisellä on pystyvyyttä lähteä ratkomaan niitä. 

Parilyhytterapia voi auttaa parisuhdetta, jossa molemmat osapuolet ovat halukkaita luotsaamaan yhdessä suhdettaan parempaan suuntaan. Parisuhdettaan voi kuitenkin lähteä myös itsekseen miettimään, jolloin ratkaisukeskeinen lyhytterapia voi tukea oman näkökulman ja suunnan kirkastumista. Mitä minä haluan tältä suhteelta? Mitä voin itse tehdä sen kanssa? Mitä minä haluan elämältäni? 

Psykofyysinen eli kehomielen huomiova lähestymistapa toimii ratkaisukeskeisyyden kanssa oivallisesti. Kumpikaan suuntauksista ei anna valmiita vastauksia vaan sopivaa keinoa tai suuntaa lähdetään yhdessä etsimään. 

Psykofyysinen lähestymistapa tuo terapiakäynnille kehomielen huomioivan otteen ja keholliset harjoitukset. Ratkaisukeskeisyys taas voimaannuttavat kysymykset.

Profiilikuva: Annika Kreutzer

Annika Kreutzer

Terapeutin profiili »

Hei, olen Annika, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja hengitysohjaaja Tampereelta.

Tarjoan terapeuttista keskusteluapua ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla kehomieli huomioiden.

Olen omissa opinnoissani sekä päivätyössäni perheiden parissa saanut huomata ja kokea itsekin näiden lähestymistapojen voiman mm. itsetuntemuksen lisääntymisenä, voimaantumisena sekä turvan ja tilan tunteen kasvuna

Tarjoan tukeani sekä yksilöille että pariskunnille.

MITEN VOISIN AUTTAA SINUA?

Voin olla tukenasi elämän kriisi- tai muutoskohdissa, kun kaipaat oivalluksia suunnasta tai määränpäästä.

Esim. voimme kasvattaa itsetuntemustasi, jotta löydät tavoittelemasi suunnan tai psykofyysisen otteen avulla etsiä ankkureita sinulle, mihin turvautua haastavassa tilanteessasi. 

Voin olla tukenasi, jos koet itsesi hieman uupuneeksi tai mielialasi on laskussa.

Esim. arvotyöskentelyn avulla voimme tutkia virettäsi nostavia uusia tai tiedostamattomia merkityksellisyyksiä. Tai joskus voi olla vain tärkeää tulla jonkun muun kuin itsensä kannattelemaksi. 

 Voin olla tukenasi, jos tunnet kehossasi hankalaa oloa; esim. stressaantumista, ahdistusta, pelkoa tai kaipaat keinoja esim. jännityksen tunteeseen. Toisinaan oloon saattaa liittyä myös fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä.

Oletkin jo pitkällä, jos tunnistat hankalaan fyysiseen oloon liittyvän mielen tuotoksen tai toisin päin. Hankalaan oloon saattaisi esim. psykofyysisestä hengityksen ohjauksesta ja mielikuvatyöskentelystä olla apua.

Voin olla tukenasi eri tunteiden ja uskomusten, esim. surun, vihan, häpeän, riittämättömyyden tunteen käsittelyssä. Voin olla tukenasi luopumisprosesseissa.

Voimme esim. yhdessä kohdata hankala tunne ja tunnustella millä keinoin tunne tulisi toivomallasi tavalla kannatelluksi tai rajatuksi. Tai tutkia hieman ajatuksia, tunteita ja toimintayllykkeitä haastavan tunteen tai uskomuksen taustalla. 

Edellä esitetyt kursivoidut tekstit ovat vain esimerkkejä eri vaihtoehtojen joukosta, miten erilaisia kehomielen hankaluuksia voi kohdata. Se, mistä keskustellaan tai mitä lähdetään kokeilemaan on aina yhdessä tuottamaamme ja keskusteluhetkessä syntyvää. 

 

MITEN VOISIN AUTTAA PARISUHDETTASI?

Onko parisuhteesi tunnetasolla sellainen, mitä toivoisit? Onko suhteessanne solmuja, mitä ette omin voimin saa auki? Parisuhteen solmuissa voi esim. olla kokemus suhteessa olevan tilan kapeudesta tai erilaisista odotuksista, kokemus kannatelluksi tulon puutteesta, hellittämisen ja luottamisen vaikeudesta, tunneyhteyden puutteista, sanattoman vuorovaikutuksen ristiriidasta sanalliseen, ym.

Ratkaisukeskeisen, psykofyysisen ja hengitysterapeuttisen otteen avulla voimme lähteä lisäämään tunnetasoista kohtaamista suhteessanne ja luomaan oivalluksia paremmista tavoista olla vuorovaikutuksessa toisiinne.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Halusit sitten yksilö- tai pariterapiaa...

Lähdetään yhdessä tapaaminen kerrallaan ihmettelemään ja oivaltamaan!

Lyhytterapiasta ei tule asiakkuutta tai kirjauksia rekistereihin, mutta keskustelustamme nostan asioita fläpille, jonka säilytän asianmukaisesti säilytettynä muistini tukena asiakkuutesi ajan. Asiakkaani ovat kokeneet fläpin käytön myös itselleen hyödyllisenä ajatusten ulkoistuessa paperille. Asiakkuuden päättyessä viimeisellä tapaamisella, saat fläpit itsellesi.

Tarvittaessa ohjaan sinua/teitä myös palveluissa eteenpäin.  

Voit tutustua ajattelutapaani somessa: www.instagram.com/terapia.a.kreutzer/