Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

Nimi Resis tulee sanoista “Rehabilitation sisters” eli kuntoutussiskot. Yrityksen taustalla vaikuttavat siis kaksi sisarusta, Hanna Ikonen ja Mari Granholm. Nimi viittaa myös sanaan “resilienssi = selviytymiskykyisyys”. Resilienssin ajatellaan yhdistävän useimpia sitkeinä pidettyjä ihmisiä. Resilienssiin liittyvät optimismi, selviämishalu, omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto sekä avun hakeminen läheisiltä tai viranomaisilta. Resilientti ihminen pitää itseään selviytyjänä, ei uhrina, ja hän näkee omat vaikutusmahdollisuutensa hankaluuksien keskelläkin. Työelämässä resilienssi antaa voimavaroja, kun haastavissa tilanteissa ihminen osaa turvata myös muiden apuun. Resilienssi on myös vahvuus jota voi kasvattaa, kun ihminen kohtaa haasteita. (Lähde:Mielenterveyden keskusliitto)


Meillä Resiksellä on tavoitteena lisätä asiakkaan resilienssiä asiakasprosessin ohessa. Tarjoamme laajan työkalupakkimme asiakkaidemme käyttöön ja pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle ne työkalut, joiden avulla työuran jatkaminen on mahdollista.