Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Anna Lillrank

Anna Lillrank

Terapeutin profiili »

I mitt arbete som ergoterapeut arbetar jag främst med barn och unga men jag har också haft vuxna klienter, till exempel strokeklienter. Med barn och unga tränar vi bland annat fin- och grovmotorik, koordination, gestaltning, på- och avklädning, minne, att följa instruktioner, penngrepp, saxhantering, koncentration samt sociala färdigheter. Jag strävar efter att klienten skall kunna fungera så självständigt som möjligt i sin vardag. Jag försöker också se hur skol- eller hemmiljön kan anpassas/modifieras för att barnets vardag ska bli mera självständig och barnet ska behöva mindre hjälp. Terapin sker på mottagning eller i den egna vardagen – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.